Výzkum a vývoj - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Výzkum a vývoj

Strategie Synthos S.A. předpokládá tvorbu hodnoty firmy prostřednictvím růstu inovací a zavádění na trh moderních, technologicky pokročilých výrobků. Vědeckovýzkumná činnost společnosti se soustřeďuje na rozvoji tří strategických oblastí: syntetických kaučuků, polystyrénů (zpěňovaných) a disperzí, lepidel a latexů.

Portfolio společnosti se rozšiřuje především na základě prací Výzkumného a vývojového střediska, které vzniklo v roce 2010. Kromě toho Synthos S.A. spolupracuje také s mnohými výzkumnými ústavy v tuzemsku a v cizině.

V roce 2014 byly ukončeny práce spojené s několika projekty, které vedly k uvedení na trh 5 nových výrobků. Další výrobky budou postupně uváděny na trh během následujících let. V současné době tým odpovědný za vývoj a rozvoj pracuje nad 20 projekty.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept