Historie firmy - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Historie firmy

Synthos S.A. vznikl 1. září 1945 pod názvem Fabryka Paliw Syntetycznych (Továrna syntetických paliv) v Dvorech. V roce 1946 byl změněn název na Státní podniky chemické syntézy ve Dvorech.
V roce 1948 dostala firma název:  Zakłady Syntezy Chemicznej (Podniky chemické syntézy) v Dvorech. O rok později byla továrna přejmenována na Zakłady Chemiczne (Chemické podniky) - Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione (Vydělený státní podnik) v Oświęcimiu (Osvětimi).

  • V červnu 1951 byl přijat název Zakłady Chemiczne "Oświęcim” (Chemické podniky Osvětim v Osvětimi.
  • 1. prosince 1994 byly státní podniky na základě zákona ze dne 3. dubna 1993 o Národních investičních fondech a jejich privatizaci (Dz. U. nr 44. poz. 202) přetvořeny na společnost Skarbu Państwa (Státní společnost).
  • 12. září 1995 bylo 60% akcií společnosti převedeno do Národních investičních fondů. Rozhodnutím Valné hromady akcionářů 28. dubna 1997 byl přijat název: Firma Chemiczna Dwory Spółka Akcyjna (Chemická firma akciová společnost. Nový název platí od 13. června 1997.
  • 23. října 2007 Firma Chemiczna Dwory S.A. změnila název na Synthos S.A. Přijetí nového názvu bylo důsledkem organizačních změn spojených s finalizací procesu akvizice české společnosti Kaučuk Kralupy a.s.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept