HSE & Q - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

HSE & Q

Společnost Synthos S.A. klade zvláštní důraz na neustálé zvyšování kvality nabízených výrobků a uspokojování stále rostoucích a přesně vymezených očekávání svých zákazníků a proto zachovává a zdokonaluje Systém řízení kvality dle požadavků normy EN-ISO 9001.

V péči o životní prostředí Společnost přijímá řadu proekologických opatření. Jedním z nich je zachování a zdokonalování Systému environmentálního managementu na základě požadavků normy EN ISO 14001, což bylo potvrzeno příslušnými certifikáty.

Řádné fungování uvedených systémů potvrdily oprávněné certifikační společnosti TUV NORD a Loyd’s Register Quality a.s.

Od roku 2003 společnosti v péči o bezpečnost a zvyšování úrovně BOZP zachovávají a zdokonalují systém řízení podle požadavků norem OHSAS 18001:1999 a PN-N 18001. Tento systém potvrdily oprávněné společnosti, tj. TUV NORD a State Latour Inspection Office v Praze.

Systémová činnost provozovaná podle normalizovaných pravidel umožňuje efektivně využívat zásoby k uspokojení zákazníků společností, zaměstnanců a jejich prostředí zvláštním dozorem nad výrobními procesy, dodržováním zákonných požadavků v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP a také předcházením a minimalizací nepříznivého působení na člověka a životní prostředí.

  • Certyfikat ISO 9001 i 14001

   Certifikát ISO 9001 a 14001

  • Certyfikat PN 18001

   Certifikát PN 18001

  • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

   Politika na integrovaný systém řízení

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept