Produkty pozostałe - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2015

Produkty pozostałe

Rafinat I

Rafinat 1 jest uzyskiwany jako produkt uboczny w produkcji butadienu z frakcji pirolitycznej C4. Rafinat 1 jest mieszaniną węglowodorów z pierwszej sekcji destylacji ekstrakcyjnej. Jest stosowany jako surowiec do produkcji MTBE (eter metylowo-tert-butylowy). Związek ten jest dodawany do benzyny silnikowej w celu zwiększenia liczby oktanowej. więcej >


Butadien

Butadien jest produktem końcowym przerobu frakcji pirolitycznej C4 : destylacji ekstrakcyjnej i rektyfikacji. Jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest użyty dimetyloformamid (DMF). Butadien jest stosowany do produkcji kauczuków butadienowych, butadienowo-styrenowych i terpolimerów ABS. więcej >


Bentol

Bentol jest mieszaniną benzenu i toluenu o zmiennym składzie. Przeźroczysta ciecz nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w rozpuszczalnikach organicznych. więcej >


Emtal K

Emtal K jest wodnym roztworem potasowego mydła dysporcjowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 80%. Emtal K jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu. więcej >


Emulgator kalafoniowy sodowy

Emulgator kalafoniowy sodowy jest wodnym roztworem mieszaniny mydeł sodowych, bazujących na modyfikowanych kwasach zawartych w kalafonii talowej.
Emulgator kalafoniowy sodowy w temperaturze około 60 ⁰C jest przezroczystą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. W niższych temperaturach następuje zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu barwy białej do ciemnożółtej. więcej >


Emtal Na

Emtal Na jest wodnym roztworem sodowego mydła dysproporcjonowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 70%. Emtal Na jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu. więcej >


Emtal K 85

Emtal K 85 jest wodnym roztworem potasowego mydła dysproporcjonowanej kalafonii talowej o zawartości suchej masy 85%. Emtal K 85 jest pastowatą cieczą koloru słomkowego do brunatnego o charakterystycznym zapachu. Przy dłuższym przechowywaniu może nastąpić zmętnienie, a następnie wytrącenie osadu. więcej >

UNIESTROL

Rozpuszczalnik nieutwardzonych żywic poliestrowych, epoksydowych i poliuretanów. Składnik kompozycji zdzieraczy farb i lakierów. więcej >

UNIESTROL A

Rozpuszczalnik nieutwierdzonych żywic poliestrowych, epoksydowych i polluretanów. więcej >

POLLUX 6

Środek pomocniczy do wybłyszczania powłoki elektrochemicznego cynowania. Środek pozwala na otrzymanie lustrzanej powłoki cienkowarstwowej cyny o doskonałej lutowalności po długim okresie czasu  i odpornej na korozję. Zastępuje w praktyce kąpiele "Culmo" i "Stannostar". więcej >

POLLUX 7

Środek pomocniczy do wybłyszczania powłoki elektrochemicznego cynowania. Środek pozwala na otrzymanie lustrzanej powłoki cienkowarstwowej cyny o doskonałej lutowalności po długim okresie czasu i odpornej na korozję. Zastępuje w praktyce kąpiele "Culmo" i "Stannostar". więcej >

KONCENTRATY DO FOSFORANOWANIA

Koncentraty do fosforowania KL-72 U, KL-72B, KL-73 U,KL-73 B, są płynnymi preparatami do sporządzania kąpieli fosforanujących powierzchnię drutów stalowych, przed i po obróbce plastycznej na zimno.  więcej >

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept