Butadien - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2015

Butadien

Butadien jest produktem końcowym przerobu frakcji pirolitycznej C4 : destylacji ekstrakcyjnej i rektyfikacji. Jako rozpuszczalnik ekstrakcyjny jest użyty dimetyloformamid (DMF) .

Butadien jest stosowany do produkcji kauczuków butadienowych, butadienowo-styrenowych i terpolimerów ABS.

Butadien nie jest przeznaczony do stosowania ani do sprzedaży do napędu silników lub produkcji ciepła.

Parametr

Jednostka

Metoda

Specyfikacja

Butadien - 1,3 % wt. ASTM-D 2593 min. 99,6
Buteny % wt. ASTM-D 2593 max.0,4
Zw. karbonylowe (jako acetaldehyd) ppm ASTM-D 4423 Maks. 20
Siarka (S) ppm Metoda wewnętrzna Maks. 5
Winylo-Cykloheksen (Dimer BTD) ppm ASTM-D 2426 Maks. 1000
Pozostałość nielotna ppm ASTM-D 1025 Maks. 50
Nadtlenki (jako H2O2) ppm ASTM-D 5799 Maks. 5
Butadien - 1,2 ppm ASTM-D 2593 Maks. 30
Dimetyloformamid (DMF) ppm ASTM-E 1140 Maks. 1
Tlen (O2) w poduszce powietrznej ppm ASTM D 2504 Maks. 3000
Woda (H2O) – oddzielona faza - ASTM D 1744 nieobecna
Inhibitor (TBC) ppm ASTM-D 1157 50 - 120
Wygląd ppm wzrokowo klarowny
Propadien ppm ASTM-D 2593 Maks. 10
Acetyleny w sumie ppm ASTM-D 2593 Maks. 50
Metyloacetylen ppm ASTM-D 2593 Maks. 20
Etyloacetylen ppm ASTM-D 2593 Maks. 20
Winyloacetylen ppm STM-D 2593 Maks. 20

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept