Koncentraty do fosforanowania - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Koncentraty do fosforanowania

  • KL-72 U
  • KL-72 B
  • KL-73 U
  • KL-73 B


Koncentraty do fosforowania KL-72 U, KL-72B, KL-73 U,KL-73 B, są płynnymi preparatami do sporządzania kąpieli fosforanujących powierzchnię drutów stalowych, przed i po obróbce plastycznej na zimno. Struktura warstwy fosforanowanej chroni podłoże stalowe przed korozją. Fosforanowanie jest korzystnym i wysokowartościowym procesem, który wykorzystany jest jako:

  • warstwa podkładowa pod powłoki malarskie polepszające własności antykorozyjne i mechaniczne w zestawie z powłoką malarską,
  • warstwa ułatwiające obróbkę plastyczną stali na zimno - przeciąganie, wyciskanie, tłoczenie,
  • warstwa przeciwcierna, zmniejszająca współczynnika tarcia i zużycia części współpracujących w warunkach tarcia ślizgowego,
  • warstwa izolująca stosowana do celów elektrotechnicznych,
  • do ochrony czasowej wyrobów w czasie transportu, magazynowania oraz eksploatacji, po uprzednim nasyceniu powłoki różnego rodzaju środkami ochrony czasowej,
Koncentrat do sporządzania kąpieli fosforanującej na bazie  kwasów azotowego oraz  fosforowego.

Stan skupienia / Postać:

Gęsta ciecz

Barwa:

Niebieskozielona

Zapach:

Ostry- charakterystyczny dla kwasów

Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C:

rozpuszczalny

Gęstość w 20 °C:

1,50 ÷ 1,70 g/cm3

pH w 20°C:

< 3


Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept