POLLUX 7 - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2015

POLLUX 7

Składnik kąpieli elektrochemicznego cynowania z połyskiem

Środek pomocniczy do wybłyszczania powłoki elektrochemicznego cynowania. Środek pozwala na otrzymanie lustrzanej powłoki cienkowarstwowej cyny o doskonałej lutowalności po długim okresie czasu i odpornej na korozję. Zastępuje w praktyce kąpiele "Culmo" i "Stannostar".

  • Przydatny do cynowania powłok na wyrobach do bezpośredniego kontaktu z żywnością np. naczyń kuchennych,
  • Wykorzystywany dla elektroniki, elektrotechniki, galwanotechniki,
  • Do powlekania przewodów miedzianych
  • Wytwarzania płytek drukowanych
  • Produkcji wyrobów dekoracyjnych
  • Skutecznie zastępować powierzchnie srebrne lub ze stali kwasoodpornej.


Nadaje się do zastosowania pokryć cynowych zarówno metodą zawieszkową jak bębnową.

Pollux jest mieszaniną składników: benylidenoacetonu, akrylanu metylu oraz hydrochinonu, z dodatkiem metanolu.

Wygląd:

Ciecz Brązowa lub brunatna

Zapach:

Zbliżony do zapachu akrylanu

Temperatura wrzenia:

ok. 75°C (Pollux 6). ok. 103°C (Pollux 7)

Temperatura zapłonu:

ok. 100°C

Temperatura samozapłonu:

ok. 450°C

Temperatura topnienia:

(-20°C)

Rozpuszczalność w wodzie w 20 °C:

rozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:

aceton, etanol

Gęstość w 20 °C:

0,920 ÷ 1,040 g/cm3

pH w 20°C:

8,9

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept