Rafinat I - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Rafinat I

Rafinat 1 jest uzyskiwany jako produkt uboczny w produkcji butadienu z frakcji pirolitycznej C4. Rafinat 1 jest mieszaniną węglowodorów z pierwszej sekcji destylacji ekstrakcyjnej.


Przeznaczenie
Rafinat 1 jest stosowany jako surowiec do produkcji MTBE (eter metylowo-tert-butylowy). Związek ten jest dodawany do benzyny silnikowej w celu zwiększenia liczby oktanowej.

Właściwość

Metoda

JEDNOSTKA

Specyfikacja

Węglowodory C2/C3 ASTM-D 4424-90 % wag. Maks. 1,00
Metyloacetylen (MAC) ASTM-D 4424-90 % wag. Maks. 0,50
Butany w sumie ASTM-D 4424-90 % wag. 5 - 20
Buteny w sumie ASTM-D 4424-90 % wag. 75 - 95
Izobuten ASTM-D 4424-90 % wag. 35 - 50
Butadien-1,3 ASTM-D 4424-90 % wag. Maks. 0,3
Węglowodory C5 ASTM-D 4424-90 % wag. Maks. 0,1
Woda(H2O) Karl Fischer ppm Maks. 300

Siarka (S)

ASTM-D 3246

ppm

Maks. 5

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept