Informacje techniczne - parametry techniczne, TDS - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Informacje techniczne - parametry techniczne, TDS

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje techniczne dotyczące produkowanych przez kauczuków syntetycznych. Do odczytania karty technicznej produktu potrzebne jest posiadanie programu Acrobat Reader.

Kauczuki butadienowo-styrenowe ESBR


Typy podstawowe

Typ Typ a­ntyut­le­nia­cza Lepkość wg Moo­neya Styren zwią­za­ny (%) Typ ole­ju Zawartość ole­ju (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KRALEX® 1500 Plamiący 50 23,5 - -
KER® 1500 Plamiący 50 23,5 - -
KRALEX® 1502 Nieplamiący 50 23,5 - -
KER® 1502 Nieplamiący 50 23,5 - -
KER® 1507 Nieplamiący 39,0 23,5 - -
KER® 1570 Nieplamiący 127,0 23,5 - -


Typy modyfikowane olejem

Typ Typ a­ntyut­le­nia­cza Lepkość wg Moo­neya Styren zwią­za­ny (%) Typ ole­ju Zawartość ole­ju (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KRALEX® 1723 Plamiący 51 23,5 TDAE 27,0
KER® 1723 Plamiący 50 23,5 TDAE 27,0
KER® 1739 Plamiący 55 40,0 TDAE 27,0
KRALEX® 1783 Plamiący 51 23,5 RAE 27,0
KER® 1783 Plamiący 50 23,5 RAE 27,0
KER® 1789 Plamiący 55 40,0 RAE 27,0

Kauczuki wysokostyrenowe HSR

Typ A­ntyut­le­nia­cz Styren zwią­za­ny (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KER® 1904 Nieplamiący 68
KER® 1909 Nieplamiący -
KER® 9000 Nieplamiący 83
KER® 9001 Nieplamiący 83

Kauczuki butadienowe BR

Typ A­ntyut­le­nia­cz Katalizator Lepkość wg Mooney’a (MU) Zawartość struk­tu­ry cis (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
SYNTECA® 44 Nieplamiący Neodym 44 97
SYNTECA® 63 Nieplamiący Neodym 63 97
SYNTECA® 50L Nieplamiący Lithium 50 38

Kauczuki butadienowo-styrenowe SSBR

Typ Typ oleju Lepkość wg Mooney’a [%] styren związany [%] Zaw. struktury 1,2-butadien (winyl) [%] zawartość oleju [%] Karta techniczna Karta produktu Karta charakterystyki
Syntion 1810 - 65 - 75 17 - 20 8 - 12 -
Syntion 2552 TDAE 48 - 58 23 - 27 47 - 53 25,8 - 28,8
Syntion 3041 HVN 50 - 60 28,5 - 31,5 39,5 - 43,5 25,8 - 28,8
Syntion 3323 HVN 55 - 65 31,5 - 34,5 21 - 25 25,8 - 28,8

Kauczuki nitrylowe NBR

Typ Antyutleniacz Lepkość wg Mooney’a (ML) Akrylonitryl związany (%) Karta techniczna
KER® N-18 Nieplamiący 50 18,0
KER® N-26 Nieplamiący 50 26,0
KER® N-29 Nieplamiący 50 29,0
KER® N-2960 Nieplamiący 60 29,0
KER® N-33 Nieplamiący 50 33,0

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept