Kauczuki butadienowo-styrenowe ESBR - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Kauczuki butadienowo-styrenowe ESBR

Kauczuki butadienowo-styrenowe mają zastosowanie w produkcji opon, dętek do opon, taśm przenośnikowych, obuwia, kabli, węży i różnych innych technicznych wyrobów z gumowych.

Kauczuki butadienowo-styrenowe są produkowane w procesie niskotemperaturowej kopolimeryzacji emulsyjnej i są koagulowane systemem kwas i koagulant syntetyczny.
Do stabilizacji kauczuków butadienowo-styrenowych stosowane są antyutleniacze plamiące lub nieplamiące.

Do niektórych typów kauczuków butadienowo-styrenowych dodawane są oleje.

Nieplamiące typy kauczuków są stosowane do produkcji wykładzin podłogowych w jasnych kolorach, opon i dętek do rowerów, obuwia, zabawek, kabli, węży i różnych innych wyrobów  gumowych.

Kauczuki butadienowo-styrenowe produkowane przez firmę SYNTHOS są sprzedawane pod nazwą handlową KER® i KRALEX®.
Kauczuki syntetyczne KER® są produkowane przez zakład produkcyjny SYNTHOS Dwory w Polsce.
Kauczuki syntetyczne KRALEX® są produkowane przez zakład produkcyjny SYNTHOS Kralupy w Czechach.

Typy podstawowe

Typ Typ a­ntyut­le­nia­cza Lepkość wg Moo­neya Styren zwią­za­ny (%) Typ ole­ju Zawartość ole­ju (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KRALEX® 1500 Plamiący 50 23,5 - -
KER® 1500 Plamiący 50 23,5 - -
KRALEX® 1502 Nieplamiący 50 23,5 - -
KER® 1502 Nieplamiący 50 23,5 - -
KER® 1507 Nieplamiący 39,0 23,5 - -
KER® 1570 Nieplamiący 127,0 23,5 - -

Typy modyfikowane olejem

Typ Typ a­ntyut­le­nia­cza Lepkość wg Moo­neya Styren zwią­za­ny (%) Typ ole­ju Zawartość ole­ju (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KRALEX® 1723 Plamiący 51 23,5 TDAE 27,0
KER® 1723 Plamiący 50 23,5 TDAE 27,0
KER® 1739 Plamiący 55 40,0 TDAE 27,0
KRALEX® 1783 Plamiący 51 23,5 RAE 27,0
KER® 1783 Plamiący 50 23,5 RAE 27,0
KER® 1789 Plamiący 55 40,0 RAE 27,0

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept