Kauczuk butadienowy BR - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Kauczuk butadienowy BR

  • Logo Synteca 44

Kauczuk butadienowy służy do produkcji mieszanek gumowych, stosowanych do wytwarzania opon samochodowych i różnych gumowych artykułów technicznych. Z uwagi na niską polidyspersję i temperaturę zeszklenia jest preferowany na mieszanki do opon o niskich oporach toczenia.

Kauczuk butadienowy jest otrzymywany w procesie polimeryzacji w roztworze, na bazie katalizatora neodymowego. Zawiera około 97% struktury cis. Nie zawiera plastyfikatora, jest stabilizowany antyutleniaczem nieplamiącym.

Kauczuki butadienowe produkowane przez firmę SYNTHOS są sprzedawane pod nazwą handlową SYNTECA®.
Zakład produkcyjny jest usytuowany w Kralupach nad Wełtawą, w Czechach.

Typ A­ntyut­le­nia­cz Katalizator Lepkość wg Mooney’a (MU) Zawartość struk­tu­ry cis (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
SYNTECA® 44 Nieplamiący Neodym 44 97
SYNTECA® 63 Nieplamiący Neodym 63 97
SYNTECA® 50L Nieplamiący Lithium 50 38

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept