Kauczuki wysokostyrenowe HSR - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Kauczuki wysokostyrenowe HSR

KER® 1904 jest standardowym typem kauczuku wysokostyrenowego. Otrzymywany w wyniku zmieszania lateksów: butadienowo-styrenowego i żywicy wysokostyrenowej, w odpowiednim stosunku. Koagulowany za pomocą koagulantu syntetycznego. Stabilizowany przeciwutleniaczem nieplamiącym.

KER® 1909 jest typem wysokostyrenowego kauczuku pozagatunkowego. Stabilizowany przeciwutleniaczem nieplamiącym.

KER® 9000 jest kauczukiem wysokostyrenowym otrzymywanym na drodze kopolimeryzacji emulsyjnej styrenu i butadienu, jest koagulowany siarczanem glinowym. Stabilizowany przeciwutleniaczem nieplamiącym.

Kauczuki wysokostyrenowe nadają się do produkcji wykładzin podłogowych, kabli, zabawek, obuwia oraz jako dodatek do różnych mieszanek gumowych, podnosząc ich sztywność i twardość.

Kauczuki butadienowo-styrenowe produkowane przez firmę SYNTHOS są sprzedawane pod nazwą handlową KER® i są produkowane przez zakład produkcyjny SYNTHOS Dwory w Polsce.

Typy kauczuków

Typ A­ntyut­le­nia­cz Styren zwią­za­ny (%) Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
KER® 1904 Nieplamiący 68
KER® 1909 Nieplamiący -
KER® 9000 Nieplamiący 83
KER® 9001 Nieplamiący 83

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept