Synthos Specialties

Dyspersje Synthos Specialties Synexil® i Osakryl® to marki rynkowe dyspersji wodnych produkowanych przez Synthos S.A.

Do grupy Synexil® oraz Osakryl® należy szeroka gama dyspersji produkowanych na bazie octanu winylu, kopolimerów akryowych i styrenowo-akrylowych jak
również winylowo-akrylowych.

Obecne portfolio dyspersji wodnych Synthos zaspokaja potrzeby szeroko rozumianej chemii budowlanej, a więc między innymi producentów farb, tynków, gruntów, szpachli, w tym szpachli dekoracyjnych (stiuki), klejów do różnych zastosowań, np: do papieru, do drewna, PSA i wielu innych.

Od momentu rozpoczęcia produkcji dyspersji wodnych w Synthos, szczególna uwaga firmy skierowana jest na aspekt ekologiczny tych produktów, dlatego żadna z dyspersji nie zawiera emulgatorów typu APEO (etoksylowanych alkilofenoli), rozpuszczalników, niebezpiecznych plastyfikatorów ani innych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji wymienionych na Liście Substancji Wzbudzających Poważne Obawy (REACH Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization), w indywidualnym stężeniu równym lub większym niż dopuszczające normy.

Wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej wewnętrznej kontroli jakości opartej o zintegrowany system ISO, którą na życzenie klienta jesteśmy w stanie uzupełnić o dodatkowe, ważne z punktu widzenia naszych kontrahentów, parametry. więcej >

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept