Informacje techniczne - parametry techniczne, TDS

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje techniczne dotyczące produkowanych przez naszą firmę dyspersji i lateksów. Do odczytania karty technicznej produktu potrzebne jest posiadanie programu Acrobat Reader.

Osakryl, Synexil

Nazwa
pro­duk­tu
Zawartość su­chej subs­ta­ncji (%) MTTF (°C) Tg (°C) pH Główne za­sto­so­wa­nie Karta tech­nicz­na Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
Kopolimery akrylowe
Osakryl®
AP 40
29±1 ok.0 ok.20 7,0÷8,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących   
Osakryl®
AH 035
58±1 ok.0 ok.-30 5,0÷6,0 Dyspersja do produkcji uszczelniaczy akrylowych, mas hydroizolacyjnych i klejów budowlanych
Osakryl®
AB 20
50±1 8÷12 18÷22 8,0÷8,5 Spoiwo do produkcji dekoracyjno-ochronnych powłok zewnętrznych odpornych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych
Osakryl® AW 24 48±1 16÷18 21÷25 7,0÷8,0 Spoiwo w akrylowych powłokach dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane
Synexil ® AW 1033 47±1 ok.22 25÷30 7,5÷8,5 Spoiwo w powłokach dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane
Synexil ® AW 43 CX 41 ± 1 ok.12 2/64 8,3÷9,0 Spoiwo do powłok na drewno o podwyższonej odporności na czynniki zewnętrzne oraz wysokim antyblokingu. Produkt o złożonej morfologii i właściwościach samosieciujących
Synexil ®  AF 33 40 ± 1 ok.65 ok.40 8,3÷9,0 Spoiwo do powłok dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane, głównie do zastosowania w powłokach na meble. Produkt ma właściwości samosieciujące
Synexil® IWK-T 45 ± 1 ok.23 35÷39 4,2÷5,5 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włóknin
Synexil® IWK-M 43 ± 1 ok.0 -2÷0 4,5÷5,5 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włóknin
Kopolimery styrenowo-akrylowe
Osakryl® OSA-1M 49±1 11÷13 17÷19 7,0÷9,0 Uniwersalne spoiwo do produkcji powłok wewnętrznych i zewnętrznych 
Osakryl® OSA-319M 49±1 28÷32 31÷35 7,0÷9,0 Spoiwo o wysokiej twardości do produkcji farb o wysokiej odporności na szorowanie na mokro
Osakryl®
OSA A  
49±1 ok. 0 -2÷0 4,0÷6,0 Spoiwo o dużej elastyczności i przyczepności do podłoży, nie wymaga dodatku środków koalescencyjnych
Osakryl® OSA 23 NM 49±1 0÷5 4÷8 7,5÷8,5 Uniwersalne spoiwo do powłok o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, nie zawiera amoniaku
Osakryl® OSA H

55±1 <0 ok.(-40) 7,0÷7,8 Spoiwo do produkcji dwukomponentowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz do modyfikacji betonu
Osakryl® OSA S20 49±1 21÷25 23÷26 7,5÷8,5 Uniwersalne spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok dekoracyjno-ochronnych
Synexil® DGP 30±1 ok.0 5÷9 5,0÷7,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących. Nadaje się do wyrobów
o niskim VOC
Synexil® G-36 36±1 ok.0 7÷9 6,0÷7,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących. Nadaje się do wyrobów
o niskim VOC
Kopolimery octanu winylu
Osakryl® OB 50±2 5÷7 19÷21 3,5÷5,5 Spoiwo winylowo-akrylowe do produkcji farb wewnętrznych, w masach i tynkach dekoracyjnych
Synexil® MDP 50 50±2 4÷6 18÷20 3,5÷5,0 Spoiwo w farbach wewnętrznych, w masach i tynkach dekoracyjnych
Homopolimery octanu winylu
Synexil® F11 54±2 ok.0 0÷8 3,0÷5,0 Dyspersja plastyfikowana, tworzy elastyczny film, stosowana jako surowiec m.in. do produkcji klejów dyspersyjnych
Synexil® 50 50±2 13÷15 39÷41 3,0÷5,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych o podwyższonych parametrach aplikacyjnych
Synexil® 60 60±2 13÷15 39÷41 4,0÷6,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych o podwyższonych parametrach aplikacyjnych
Synexil® F5 52±2 0÷2 21÷25 3,0÷5,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów do drewna i papieru
Synexil® S-2 52±2 14÷17 33÷37 3,0÷6,0 Surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych w przemyśle papierniczym
Synexil® S-5 52±2 15÷18 34÷38 3,0÷6,0 Surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych w przemyśle papierniczym
Synexil® T min 51 16÷20 40÷44 3,0÷4,0 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włókien
Synexil®
DN50
50±2 13÷17 34÷38 3,5÷5,0 Dyspersja stosowana do impregnacji włókien szklanych oraz tkanin
Środki pomocnicze
Synexil® ATH 30 29÷32 ok.38 2,0÷3,0 Zagęstnik akrylowy przeznaczony do stosowania jako środek modyfikujący właściwości reologiczne wodnych wyrobów
chemii budowlanej

Lateksy styrenowo-butadienowe

Nazwa
pro­duk­tu
Typ Zwią­za­ny styren (%) Zawartość suchej substancji (%) Zastosowanie Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
LBS 3060         Lateks zatężony 32 min. 65 Pianki lateksowe, emulsje bitumiczne, impregnacja włókien
LBS 3060S Lateks zatężony 32 min. 65 Pianki lateksowe, emulsje bitumiczne, impregnacja włókien
LBS 3565 Lateks zatężony 38 min. 65 Pianki lateksowe, emulsje bitumiczne
LBS 3565W Lateks zatężony 40 min. 65 Pianki lateksowe, impregnacja włókien


Lateksy karboksylowe

Nazwa
pro­duk­tu
Typ Zwią­za­ny styren  (%) Zawartość suchej substancji (%) Zastosowanie Karta tech­nicz­na Karta pro­duk­tu Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
LBSK 5545 lateks karboksylowany 54 48 Włókniny nietkane, podklejanie dywanów i wykładzin, impregnacja taśm papierowych
LBSK 6348 lateks karboksylowany 63 48 Włókniny nietkane, podklejanie dywanów i wykładzin
LBSK 6948 lateks karboksylowany 69 48 Włókniny nietkane, podklejanie dywanów i wykładzin
LBSK 7048 lateks karboksylowany 76 48 Włókniny nietkane, podklejanie dywanów i wykładzin
LBSK 7048B lateks karboksylowany 48 Impregnacja materiałów nietkanych, wstępna impregnacja dywanów i wykładzin
LC 7028 kompozycja lateksowa - 48 Impregnacja materiałów nietkanych, przemysł tekstylny

LC 4135 kompozycja lateksowa - 48 Impregnacja materiałów nietkanych, impregnacja włókien szklanych

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.