O SynthosSpecialties

  • Dyspersje i lateksy Synthos

Dyspersje Synthos Specialities

Dyspersje Synthos Specialties Synexil® i Osakryl® to marki rynkowe dyspersji wodnych produkowanych przez Synthos S.A.

Do grupy SYNEXIL® oraz Osakryl® należy szeroka gama dyspersji produkowanych na bazie octanu winylu, kopolimerów akrylowych i styrenowo- akrylowych jak również winylowo-akrylowych.

Obecne portfolio dyspersji wodnych Synthos zaspokaja potrzeby szeroko rozumianej chemii budowlanej, a więc między innymi producentów farb, tynków, gruntów, szpachli, w tym szpachli dekoracyjnych (stiuki), powłok na drewno, klejów do różnych zastosowań, np: do papieru, do drewna, PSA i wielu innych.

Od momentu rozpoczęcia produkcji dyspersji wodnych w Synthos, szczególna uwaga firmy skierowana jest na aspekt ekologiczny tych produktów, dlatego żadna z dyspersji nie zawiera emulgatorów typu APEO (etoksylowanych alkilofenoli), rozpuszczalników, niebezpiecznych plastyfikatorów ani innych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji wymienionych na Liście Substancji Wzbudzających Poważne Obawy (REACH Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) for Authorization), w indywidualnym stężeniu równym lub większym niż dopuszczające normy.

Wszystkie nasze produkty podlegają rygorystycznej wewnętrznej kontroli jakości opartej o zintegrowany system ISO, którą na życzenie klienta jesteśmy w stanie uzupełnić o dodatkowe, ważne z punktu widzenia naszych kontrahentów, parametry.

Wysoka jakość naszych produktów łączy skutecznie tradycję i nowoczesność. W technologiach naszych dyspersji łączymy ze sobą lata doświadczeń z energią i ambicją zespołu R&D, popartą nieustanną obecnością naszych pracowników na wszystkich istotnych światowych konferencjach i kongresach dotyczących technologii polimeryzacji emulsyjnej.

Nasza współpraca z klientami w zakresie dyspersji wodnych zorientowana jest głównie na tworzenie partnerskich i długotrwałych relacji. Udzielamy więc wszelkiego niezbędnego wsparcia technicznego łącznie z opracowywaniem receptur wyrobów z uwzględnieniem indywidualnych wymagań konkretnego klienta.

Lateksy Synthos Specialties

Synthos S.A. oferuje następujące typy lateksów:

Lateksy butadienowo-styrenowe
Lateksy butadienowo-styrenowo karboksylowaNE
Kompozycje lateksowe

Lateksy butadienowo-styrenowe stosowane są głównie do produkcji gąbek, pokrywania spodów wykładzin podłogowych pianką żelowaną lub nieżelowaną (mieszanka lateksowo-kredowa), w budownictwie do produkcji pokryć dachowych i izolacji na bazie emulsji bitumicznych.

Lateksy butadienowo-styrenowo karboksylowane stosowane są głównie do podklejania wykładzin podłogowych i dywanów oraz impregnacji włóknin nietkanych

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept