Osakryl®, Synexil®

DYSPERSJE AKRYLOWE, STYRENOWO-AKRYLOWE I KOPOLIMERY WINYLOWE (OSAKRYL®, SYNEXIL®)

Osakryl® i Synexil® to zarejestrowane nazwy handlowe dyspersji wodnych kopolimerów akrylowych, styrenowo-akrylowych oraz winylowo-akrylowych, otrzymywanych w obecności jonowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. W trosce o zdrowie użytkowników, jak i ochronę środowiska wszystkie produkowane dyspersje nie zawierają pochodnych etoksylowanych nonylofenoli (APEO) oraz nie zawierają dodatków środków koalescencyjnych. Produkty są zabezpieczone przed skażeniem mikrobiologicznym.

Dyspersje te różnią się w zależności od rodzaju: m. in. zawartością suchej substancji, lepkością, średnią wielkością cząstek, temperaturą zeszklenia, minimalną temperaturą tworzenia filmu.

Osakryle® i Synexile® znajdują zastosowanie jako podstawowe środki wiążące w dekoracyjno ochronnych wyrobach stosowanych w budownictwie (farby emulsyjne wewnętrzne oraz elewacyjne, masy tynkarskie i szpachlowe, preparaty gruntujące), w wyrobach do ochrony i dekoracji drewna (emalie, lakiery, impregnaty), jak również w klejach o różnorodnym zastosowaniu.

Dyspersje te mogą być używane w pełnym stężeniu lub po rozcieńczeniu wodą. Są mieszalne z innymi dyspersjami polimerów i kopolimerów, z nieorganicznymi wypełniaczami i pigmentami oraz z innymi dodatkami przeznaczonymi do wyrobów wodnych. Po odparowaniu wody tworzą jednorodny, przezroczysty film o dobrej adhezji do różnego rodzaju podłoży, w tym szczególnie do podłoża cementowego lub cementowo-wapiennego, drewna oraz innych materiałów porowatych.

Nazwa
pro­duk­tu
Zawartość su­chej subs­ta­ncji (%) MTTF (°C) Tg (°C) pH Główne za­sto­so­wa­nie Karta tech­nicz­na Karta cha­ra­kte­ry­sty­ki
Kopolimery akrylowe
Osakryl®
AP 40
29±1 ok.0 ok.20 7,0÷8,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących   
Osakryl®
AH 035
58±1 ok.0 ok.-30 5,0÷6,0 Dyspersja do produkcji uszczelniaczy akrylowych, mas hydroizolacyjnych i klejów budowlanych
Osakryl®
AB 20
50±1 8÷12 18÷22 8,0÷8,5 Spoiwo do produkcji dekoracyjno-ochronnych powłok zewnętrznych odpornych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych
Osakryl® AW 24 48±1 16÷18 21÷25 7,0÷8,0 Spoiwo w akrylowych powłokach dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane
Synexil ® AW 1033 47±1 ok.22 25÷30 7,5÷8,5 Spoiwo w powłokach dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane
Synexil ® AW 43 CX 41 ± 1 ok.12 2/64 8,3÷9,0 Spoiwo do powłok na drewno o podwyższonej odporności na czynniki zewnętrzne oraz wysokim antyblokingu. Produkt o złożonej morfologii i właściwościach samosieciujących
Synexil ®  AF 33 40 ± 1 ok.65 ok.40 8,3÷9,0 Spoiwo do powłok dekoracyjno-ochronnych na podłoża drewniane, głównie do zastosowania w powłokach na meble. Produkt ma właściwości samosieciujące
Synexil® IWK-T 45 ± 1 ok.23 35÷39 4,2÷5,5 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włóknin
Synexil® IWK-M 43 ± 1 ok.0 -2÷0 4,5÷5,5 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włóknin
Kopolimery styrenowo-akrylowe
Osakryl® OSA-1M 49±1 11÷13 17÷19 7,0÷9,0 Uniwersalne spoiwo do produkcji powłok wewnętrznych i zewnętrznych 
Osakryl® OSA-319M 49±1 28÷32 31÷35 7,0÷9,0 Spoiwo o wysokiej twardości do produkcji farb o wysokiej odporności na szorowanie na mokro
Osakryl®
OSA A  
49±1 ok. 0 -2÷0 4,0÷6,0 Spoiwo o dużej elastyczności i przyczepności do podłoży, nie wymaga dodatku środków koalescencyjnych
Osakryl® OSA 23 NM 49±1 0÷5 4÷8 7,5÷8,5 Uniwersalne spoiwo do powłok o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, nie zawiera amoniaku
Osakryl® OSA H

55±1 <0 ok.(-40) 7,0÷7,8 Spoiwo do produkcji dwukomponentowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz do modyfikacji betonu
Osakryl® OSA S20 49±1 21÷25 23÷26 7,5÷8,5 Uniwersalne spoiwo do produkcji wewnętrznych i zewnętrznych powłok dekoracyjno-ochronnych
Synexil® DGP 30±1 ok.0 5÷9 5,0÷7,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących. Nadaje się do wyrobów
o niskim VOC
Synexil® G-36 36±1 ok.0 7÷9 6,0÷7,0 Drobnocząsteczkowa dyspersja do produkcji głęboko penetrujących preparatów gruntujących. Nadaje się do wyrobów
o niskim VOC
Kopolimery octanu winylu
Osakryl® OB 50±2 5÷7 19÷21 3,5÷5,5 Spoiwo winylowo-akrylowe do produkcji farb wewnętrznych, w masach i tynkach dekoracyjnych
Synexil® MDP 50 50±2 4÷6 18÷20 3,5÷5,0 Spoiwo w farbach wewnętrznych, w masach i tynkach dekoracyjnych
Homopolimery octanu winylu
Synexil® F11 54±2 ok.0 0÷8 3,0÷5,0 Dyspersja plastyfikowana, tworzy elastyczny film, stosowana jako surowiec m.in. do produkcji klejów dyspersyjnych
Synexil® 50 50±2 13÷15 39÷41 3,0÷5,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych o podwyższonych parametrach aplikacyjnych
Synexil® 60 60±2 13÷15 39÷41 4,0÷6,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych o podwyższonych parametrach aplikacyjnych
Synexil® F5 52±2 0÷2 21÷25 3,0÷5,0 Podstawowy surowiec do produkcji klejów do drewna i papieru
Synexil® S-2 52±2 14÷17 33÷37 3,0÷6,0 Surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych w przemyśle papierniczym
Synexil® S-5 52±2 15÷18 34÷38 3,0÷6,0 Surowiec do produkcji klejów dyspersyjnych w przemyśle papierniczym
Synexil® T min 51 16÷20 40÷44 3,0÷4,0 Dyspersja do impregnacji tkanin, apretury włókien
Synexil®
DN50
50±2 13÷17 34÷38 3,5÷5,0 Dyspersja stosowana do impregnacji włókien szklanych oraz tkanin
Środki pomocnicze
Synexil® ATH 30 29÷32 ok.38 2,0÷3,0 Zagęstnik akrylowy przeznaczony do stosowania jako środek modyfikujący właściwości reologiczne wodnych wyrobów
chemii budowlanej

Serwis technologiczny

Oprócz wyżej opisanych produktów, firma Synthos oferuje również serwis technologiczny dla Klientów. Do zadań naszych doradców technicznych, działających w ścisłej współpracy z Laboratorium Badawczo-Rozwojowym, należy:

 • współpraca z klientem przy wdrażaniu naszych wyrobów
 • prowadzenie badań analitycznych
 • wykonywanie badań specjalistycznych dla klientów
 • prowadzenie wspólnie z klientami tematów badawczych

Zakres prowadzonych badań obejmuje:

 • oznaczanie minimalnej temperatury tworzenia filmu (MTTF)
 • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
 • analiza spektralna (IR)
 • wielkość cząstek (PCS)
 • testy starzeniowe (lampa ksenonowa)
 • badania w komorze termicznej i termiczno-wilgotnościowej
 • badania reologiczne
 • badania wytrzymałościowe
 • badania spektrofotometryczne (białość, zażółcenie, krycie, zmiana barwy)
 • połysk
 • odporność na szorowanie na mokro
 • twardość powłoki (metoda tłumienia wahadła)
 • przyczepność, przyczepność międzywarstwowa
 • odporność na uderzenie (młotek Barronie’go)
 • podstawowe parametry (pH, zawartość suchej substancji, gęstość, lepkość wg Brookfierlda itp. )
 • pozostałość po wyprażaniu
 • czas schnięcia
 • przepuszczalność pary wodnej
 • chłonność wody
 • inne wg życzenia Klienta (i możliwości)


Oferujemy również oznaczanie parametrów wyrobów gotowych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych i innych specyfikacji.

Kontakt handel
E-mail: ds(małpa)synthosgroup(kropka)com

Kontakt serwis techniczny
E- mail: ds-ts(małpa)synthosgroup(kropka)com

Kontakt obsługa klienta
E- mail: ds-cs(małpa)synthosgroup(kropka)com

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.