Parametry techniczne, karty techniczne, certyfikaty i atesty - Synthos S.A.

logo Unii EuropejskiejRaport roczny 2016

Parametry techniczne, karty techniczne, certyfikaty i atesty

Synthos XPS PRIME S

Dane techniczne

Właściwości [jednostka]

S 30

S 50

S 70

zakończenie krawędzi I, L, N I, L, N I, L, N
powierzchnia gładka (I, L, N)
lub karbowana (IR)
gładka gładka
gęstość ρ [kg/m3] 29 - 36 33 - 42 35 - 47
format [m] 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6
reakcja na ogień [Euro klasa] F F F
współczynnik przewodzenia ciepła
(10 °C) λ [W/(mK)]
od 0,032 od 0,033 od 0,033
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [kPa]  300  500  700
średnia osiągana nasiąkliwość wodą
przy długotrwałym zanurzeniu
WL(T) [%] *
 0,30**  0,15  0,15
grubość płyty d [mm] 40, 50, 60, 70, 80, 100,
120, 140, 150, 160
40, 50, 60, 80, 100, 120 40, 50, 60, 80, 100

 * dotyczy średnich wartości parametru zmierzonych w laboratoriach SYNTHOS S.A.
** dla produktu z gładką powierzchnią

Deklaracje i atesty

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME S produkowanego w Synthos Dwory, nr HK/B/0137/01/2013 do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie
Wydany: 21 marca 2013 r.
Data ważności: 21 marca 2018 r.

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME S produkowanego w Synthos Kralupy, nr HK/B/1037/02/2014 do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie
Wydany: 29 września 2014 r.
Data ważności: 29 września 2019 r.

Świadectwo jakości zdrowotnej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME S produkowanego w Synthos Dwory, nr H-HŻ-6071/0189/16/C do stosowania w ulach
Wydany: 2 września 2016 r.
Data ważności: 1 września 2019 r.

Synthos XPS PRIME G

Dane techniczne

Właściwości [jednostka]

25

30

50

70

zakończenie krawędzi I, L I, L, N I, L, N I, L, N
powierzchnia gładka (I, L) lub karbowana (IR) gładka (I, L, N) lub karbowana (IR) gładka gładka
gęstość ρ [kg/m3] 29 - 37 29 - 36 33 - 42 35 - 47
format [m] 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6
reakcja na ogień [Euro klasa] E E E E
współczynnik
przewodzenia ciepła
(10 °C) λ [W/(mK)]
od 0,032 od 0,032  od 0,033 od 0,033
naprężenie ściskające przy 10%
odkształceniu względnym σ10 [kPa]
≥ 250 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 700
średnia osiągana nasiąkliwość wodą
przy długotrwałym zanurzeniu
WL(T) [%] *
≤ 0,50** ≤ 0,30** ≤ 0,15 ≤ 0,15
grubość płyty d [mm] 20, 30 40, 50, 60,
80, 100, 120
40, 50, 60, 80, 100, 120 40, 50, 60, 80, 100

 *dotyczy średnich wartości parametru zmierzonych w laboratoriach SYNTHOS S.A.

** dla produktu z gładką powierzchnią


Deklaracje i atesty

 

  Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME G produkowanego w Synthos Dwory, nr HK/B/0186/01/2016 do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie
  Wydany: 15 marca 2016 r.
  Data ważności: 15 marca 2021 r.

  Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME G produkowanego w Synthos Kralupy, nr HK/B/0186/02/2016 do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie
  Wydany: 15 marca 2016 r.
  Data ważności: 15 marca 2021 r.

   

   

  Synthos XPS PRIME D

  Deklaracje i atesty

  Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny dla produktu Synthos XPS PRIME D produkowanego w Synthos Dwory, nr HK/B/0186/03/2016 do stosowania jako izolacja cieplna w budownictwie
  Wydany: 01 marca 2016 r.
  Data ważności: 01 marca 2021 r.

   


  Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept