Powrót do listy

Informacje prasowe

25.10.2016

Raport bieżący nr 40/2016 - korekta

Korekta raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 dotyczącego przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ informuje, iż w raporcie bieżącym nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 roku nastąpiła oczywista omyłka pisarska w informacji co do ilości głosów przysługujących Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _"Aviva OFE"_ na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przed przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta.

Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie 40/2016 zdanie:"Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 28 września 2016 roku Aviva OFE posiadał 64.612.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,88% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 64.512.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,88% ogólnej liczby głosów."

prawidłowo powinno mieć następujące brzmienie:

"Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 28 września 2016 roku Aviva OFE posiadał 64.612.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,88% kapitału zakładowego _wyemitowanych akcji_ Spółki i uprawniających do 64.612.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,88% ogólnej liczby głosów."
W pozostałym zakresie informacje pozostają niezmienione.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept