Społeczna odpowiedzialność biznesu

SYNTHOS S.A., realizując swoją podstawową działalność, pozostaje firmą otwartą i przyjazną dla otoczenia. Spółka jest dobrze oceniana zarówno pod względem jakości produktów, jak i sprawności i obsługi klientów oraz terminowości dostaw. W ostatnich latach utrwaliła wizerunek przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, wykonującego zadania produkcyjne z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego.

Poszerzając ofertę o wyroby nowej generacji SYNTHOS dał się poznać jako firma przywiązująca duże znaczenie do wysokiej jakości swoich produktów. Spółka wdrożyła i stale doskonali Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy. Systemowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy pozwala na zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa procesów technologicznych, ochrony życia i zdrowia pracowników. Potwierdza to przyznana w 2004 r. i przedłużana od tego czasu nieprzerwanie Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy, nadawana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Jesteśmy firmą ciągle rozwijającą się, ucząca się i poszukujących  nowych rozwiązań. Staramy się, aby nasze działania powodowały ciągłe doskonalenie wizerunku  firmy jako atrakcyjnego pracodawcy, w którym  obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Poprzez realizację różnorodnych programów dbamy o rozwój zawodowy naszych pracowników. Prowadzimy również programy skierowane do studentów i absolwentów, współpracując ściśle w tym zakresie z uczelniami wyższymi.

SYNTHOS S.A. pozostaje firmą otwarta i przyjazną dla otoczenia. Wykonując swoją misję społeczną spółka wspiera finansowo liczne inicjatywy lokalne, kulturę i naukę oraz organizacje niosące pomoc dzieciom. 

Aktywność spółki w realizacji wielu pożytecznych społecznie celów sprzyja zbliżeniu przedsiębiorstwa z najbliższym otoczeniem i buduje klimat wzajemnej współpracy.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept