Raporty bieżące

RSS
strona:

21.10.2016

Raport bieżący nr 42

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


21.10.2016

Raport bieżący nr 41

Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


28.09.2016

Raport bieżący nr 39

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa...Więcej >


21.09.2016

Raport bieżący nr 38

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. w dniu 19 września 2016 roku

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym...Więcej >


19.09.2016

Raport bieżący nr 37

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 19 września 2016 roku

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


31.08.2016

Raport bieżący nr 36

Wykonanie znaczącej umowy

Działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 oraz nr 35/2016, informuje o wykonaniu w dniu 31.08.2016 roku przez Emitenta oraz INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 35

Spełnienie się warunku zawieszającego w znaczącej umowie

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016, dotyczącego zawarcia w dniu 6 maja 2016 r. znaczącej umowy przez Emitenta oraz INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 34

Rozszerzenie licencji - zawarcie umowy z podmiotami Grupy Michelin

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 26.08.2016 r. doszło do zawarcia, w związku z umową licencyjną z dnia 05.10.2007 roku, porozumienia _Porozumienie_ pomiędzy Compagnie Générale des Etablissements Michelin z siedzibą w...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 33

Nabycie obligacji wyemitowanych przez Synthos S.A.

Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku dokonał emisji obligacji na rzecz podmiotu zależnego FORUM 62 FIZ z siedzibą w Krakowie _"FIZ"_ na podstawie Propozycji...Więcej >


22.08.2016

Raport bieżący nr 32

Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.