Raporty bieżące

RSS
strona:

08.05.2017

Raport bieżący nr 10

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Synthos S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...Więcej >


08.05.2017

Raport bieżący nr 9

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...Więcej >


26.04.2017

Raport bieżący nr 8

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 7

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 maja 2017 roku

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący 6

Powołanie Członka Zarządu

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 5

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2016

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 4

Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2016

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Działając na podstawie a_ art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. jedn. Dz....Więcej >


13.03.2017

Raport bieżący nr 3

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna                                 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe          ...Więcej >


31.01.2017

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


09.01.2017

Raport bieżący nr 1

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę ws. powierzenia Panu Zbigniewowi Warmuzowi funkcji Prezesa Zarządu Synthos S.A. Pan Zbigniew Warmuz pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Zbigniew Warmuz ma 52 lata....Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept