Raporty bieżące

RSS
strona:

09.08.2017

Raport bieżący nr 18

Późniejsze przekazanie do publicznej wiadomości wyników testu na utratę wartości aktywów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.W nawiązaniu do komunikatu nr 17/2017, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 04 sierpnia 2017 r., Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w trakcie prowadzenia testów na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego...Więcej >


04.08.2017

Raport bieżący nr 17

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości części zagranicznych aktywów Spółki

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w wyniku przeglądu istotnych założeń dla efektów działalności w obszarze aktywów Spółki nabytych w 2016 roku od Grupy INEOS, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości tych aktywów.W związku z powyższym Spółka przeprowadzi...Więcej >


17.05.2017

Raport bieżący nr 16

Nabycie znacznego pakietu akcji Synthos S.A.

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 maja 2017 roku otrzymał od spółki FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do...Więcej >


16.05.2017

Raport bieżący nr 15

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Synthos S.A.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Synthos S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku Emitent otrzymał od FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, będącej osobą blisko związaną z...Więcej >


16.05.2017

Raport bieżący nr 14

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa...Więcej >


12.05.2017

Raport bieżący nr 13

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 maja 2017 roku

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej...Więcej >


08.05.2017

Raport bieżący nr 12

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...Więcej >


08.05.2017

Raport bieżący nr 11

Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. od rozpatrywania jednego z punktów porządku obrad

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...Więcej >


08.05.2017

Raport bieżący nr 10

Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Synthos S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 11 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...Więcej >


08.05.2017

Raport bieżący nr 9

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 08 maja 2017 roku

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept