Raporty bieżące

RSS
strona:

28.12.2016

Raport bieżący nr 47

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.12.2016 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 31.12.2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra...Więcej >


13.12.2016

Raport bieżący nr 46

Przedterminowy wykup obligacji

Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku dokonał wcześniejszego wykupu 814 _słownie: osiemset czternaście_ sztuk obligacji na okaziciela serii C o numerach od 01 do 814 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nabytych przez FORUM 62 FIZ z siedzibą w...Więcej >


22.11.2016

Raport bieżący nr 45 korekta

Korekta raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


21.11.2016

Raport bieżący nr 45

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Synthos S.A. _"Emitenta"_ informuje, że w dniu 21 listopada 2016 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 701 322 500 zł _siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych_ czyli 0,53 zł brutto na...Więcej >


21.11.2016

Raport bieżący nr 44

Odwołanie Polityki Dywidendowej SYNTHOS S.A.

Działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 21 listopada 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr VIII/25/2016 w sprawie odwołania Polityki Dywidendowej Synthos S.A. Wobec powyższego Polityka Dywidendowa Synthos...Więcej >


25.10.2016

Raport bieżący nr 40/2016 - korekta

Korekta raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 dotyczącego przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


21.10.2016

Raport bieżący nr 43

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


21.10.2016

Raport bieżący nr 42

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


21.10.2016

Raport bieżący nr 41

Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


28.09.2016

Raport bieżący nr 39

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie paragrafu 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept