Raporty bieżące

RSS
strona:

22.08.2016

Raport bieżący z plikiem nr 31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych...Więcej >


03.08.2016

Raport bieżący nr 30

Otrzymanie wniosku akcjonariusza ws. zmiany wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Zarząd SYNTHOS S.A. _dalej także "Emitent"_ informuje, że w dniu 03 sierpnia 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej także "Akcjonariusz"_, działającej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych _dalej także "ksh"_ i...Więcej >


19.07.2016

Raport bieżący nr 29

Otrzymanie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Zarząd SYNTHOS S.A. (dalej także "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej także "ksh") i reprezentującej ponad jedną dwudziestą kapitału...Więcej >


29.06.2016

Raport bieżący nr 28

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


08.06.2016

Raport bieżący nr 27

Zawarcie znaczącej umowy

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 oraz 7 oraz par. § 7, § 9 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


02.06.2016

Raport bieżący nr 26

Wybór Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...Więcej >


02.06.2016

Raport bieżący nr 25

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...Więcej >


31.05.2016

Raport bieżący nr 24

SYNTHOS SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 maja 2016 roku

Zarząd Synthos S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 23

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 22

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.