Raporty bieżące

RSS
strona:

26.04.2017

Raport bieżący nr 8

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 7

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 8 maja 2017 roku

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący 6

Powołanie Członka Zarządu

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 5

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2016

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1...Więcej >


05.04.2017

Raport bieżący nr 4

Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2016

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:Działając na podstawie a_ art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t. jedn. Dz....Więcej >


13.03.2017

Raport bieżący nr 3

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna                                 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe          ...Więcej >


31.01.2017

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


09.01.2017

Raport bieżący nr 1

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę ws. powierzenia Panu Zbigniewowi Warmuzowi funkcji Prezesa Zarządu Synthos S.A. Pan Zbigniew Warmuz pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Zbigniew Warmuz ma 52 lata....Więcej >


28.12.2016

Raport bieżący nr 47

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.12.2016 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 31.12.2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra...Więcej >


13.12.2016

Raport bieżący nr 46

Przedterminowy wykup obligacji

Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku dokonał wcześniejszego wykupu 814 _słownie: osiemset czternaście_ sztuk obligacji na okaziciela serii C o numerach od 01 do 814 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nabytych przez FORUM 62 FIZ z siedzibą w...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept