Raporty bieżące

RSS
strona:

31.08.2016

Raport bieżący nr 36

Wykonanie znaczącej umowy

Działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 oraz nr 35/2016, informuje o wykonaniu w dniu 31.08.2016 roku przez Emitenta oraz INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 35

Spełnienie się warunku zawieszającego w znaczącej umowie

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016, dotyczącego zawarcia w dniu 6 maja 2016 r. znaczącej umowy przez Emitenta oraz INEOS Industries Holdings Limited z siedzibą w Lyndhurst w Wielkiej...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 34

Rozszerzenie licencji - zawarcie umowy z podmiotami Grupy Michelin

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. informuje, że w dniu 26.08.2016 r. doszło do zawarcia, w związku z umową licencyjną z dnia 05.10.2007 roku, porozumienia _Porozumienie_ pomiędzy Compagnie Générale des Etablissements Michelin z siedzibą w...Więcej >


26.08.2016

Raport bieżący nr 33

Nabycie obligacji wyemitowanych przez Synthos S.A.

Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. w dniu 26 sierpnia 2016 roku dokonał emisji obligacji na rzecz podmiotu zależnego FORUM 62 FIZ z siedzibą w Krakowie _"FIZ"_ na podstawie Propozycji...Więcej >


22.08.2016

Raport bieżący nr 32

Proponowana zmiana Statutu Synthos S.A.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za...Więcej >


22.08.2016

Raport bieżący z plikiem nr 31

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych...Więcej >


03.08.2016

Raport bieżący nr 30

Otrzymanie wniosku akcjonariusza ws. zmiany wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Zarząd SYNTHOS S.A. _dalej także "Emitent"_ informuje, że w dniu 03 sierpnia 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej także "Akcjonariusz"_, działającej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych _dalej także "ksh"_ i...Więcej >


19.07.2016

Raport bieżący nr 29

Otrzymanie wniosku akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.

Zarząd SYNTHOS S.A. (dalej także "Emitent") informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej także "ksh") i reprezentującej ponad jedną dwudziestą kapitału...Więcej >


29.06.2016

Raport bieżący nr 28

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


08.06.2016

Raport bieżący nr 27

Zawarcie znaczącej umowy

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1, 3 oraz 7 oraz par. § 7, § 9 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept