Raporty bieżące

RSS
strona:

20.04.2016

Raport bieżący nr 11

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Emitentem i spółką zależną

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


20.04.2016

Raport bieżący nr 10

Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy Emitentem i spółką zależną

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


19.04.2016

Raport bieżący nr 9

Rekomendacja Rady Nadzorczej dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji...Więcej >


05.04.2016

Raport bieżący nr 8

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu wczorajszym (04.04.2016 r.), w godzinach popołudniowych, do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Krzysztofa Kwapisza - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem z dniem...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 7

Rekomendacja Zarządu Synthos S.A. dot. wypłaty dywidendy za rok 2015

Działając na podstawie a) art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 t.j.); oraz b) na podstawie § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 6 korekta

Korekta raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 7 marca 2016 roku

Zarząd Synthos S.A (Emitent) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 7 marca 2016 roku w treści raportu nastąpił błąd poprzez podanie, że "..w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowe pliki: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Synthos za 2015 rok...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 6 z plikiem

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iz w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowe pliki : Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Synthos za 2015 rok oraz Skonsolidowane...Więcej >


07.03.2016

Raport bieżący nr 5 z plikiem

Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowy plik: Sprawozdanie z działalności Synthos S.A za rok 2015. Niniejszym raportem Emitent...Więcej >


02.02.2016

Raport bieżący nr 4

Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


01.02.2016

Raport bieżący nr 3

Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Synthos S.A....Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.