Raporty bieżące

RSS
strona:

28.01.2016

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


08.01.2016

Raport bieżący nr 1

Nabycie znacznego pakietu akcji

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do...Więcej >


14.12.2015

Raport bieżący nr 24

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółki zależne Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 23

Zawarcie umowy znaczącej przez spółki zależne Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 22

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 21

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


05.10.2015

Raport bieżący nr 20

Przedterminowy wykup obligacji

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


17.07.2015

Raport bieżący nr 19

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


30.06.2015

Raport bieżący nr 18

Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...Więcej >


30.06.2015

Raport bieżący nr 17

Ujawnienie informacji poufnej, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.