Raporty bieżące

RSS
strona:

02.06.2016

Raport bieżący nr 26

Wybór Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...Więcej >


02.06.2016

Raport bieżący nr 25

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...Więcej >


31.05.2016

Raport bieżący nr 24

SYNTHOS SA Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 25 maja 2016 roku

Zarząd Synthos S.A. (Emitent), działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 23

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 22

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 21

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 20

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie paragrafu 5 ust. 1 pkt. 22 i paragrafu 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji...Więcej >


27.05.2016

Raport bieżący nr 19

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 25 maja 2016 roku

Zarząd Synthos S.A. (dalej: Emitent) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


20.05.2016

Raport bieżący nr 18

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


20.05.2016

Raport bieżący nr 17

Zbycie akcji Synthos S.A. przez Prezesa Zarządu

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 maja 2016 r. otrzymał od Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta ("Informujący") informację, sporządzoną zgodnie z § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept