Raporty bieżące

RSS
strona:

07.12.2004

Raport bieżący nr 16

Przedział cenowy akcji Dworów S.A. sprzedawanych w Ofercie Publicznej

Działając na podstawie art. 80 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z Rozdziałem III, pkt. 9.4.1 Prospektu Emisyjnego opublikowanego w dniu 25 listopada 2004 r., ZarządFirmy Chemicznej Dwory S.A. informuje o otrzymaniu informacji od...Więcej >


03.12.2004

Raport bieżący nr 10

Złożenie wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3.12.2004 r. powziął informację, iż w dniu 1.12.2004 r. Dom Maklerski BZ WBK S.A. w imieniu Spółki złożył wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie...Więcej >


03.12.2004

Raport bieżący nr 11

Zasady ładu korporacyjnego

W nawiązaniu do do raportu bieżącego nr 3/2004 z dnia 25.11.2004 r. informujemy, że:Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, w wykonaniu uchwały nr 58 / 952 / 2002 z dnia 16 października 2002 (z późniejszymi zmianami) w sprawie...Więcej >


02.12.2004

Raport bieżący nr 9

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Aneks do umowy kredytowej powodujący zmianę jej warunków - Rozdział V pkt 16.1.7 prospektu emisyjnego.Treść raportu znajduje się w załączniku:Plik: Zmiany_do_umowy_Rozdzial_V_16_1_7.pdf  Więcej >


01.12.2004

Raport bieżący nr 7

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Emitenta

Treść raportu znajduje się w załączniku:Plik: JK_001_2004_P.jpg Więcej >


01.12.2004

Raport bieżący nr 8

Zmiany treści prospektu emisyjnego

Treść raportu w załączniku:Plik: Raport-terminy_oferty1.pdf  Więcej >


26.11.2004

Raport bieżący nr 5

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Pliki: emisyjnego.pdf (330 kb)   Więcej >


26.11.2004

Raport bieżący nr 6

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Plik: emisyjnego_3.pdf (92 kb) .Więcej >


25.11.2004

Raport bieżący nr 1

Osoba do kontaktów

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Komisją Papierów Wartościowych w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest:Katarzyna Żubrowska - Dyrektor ds. Prawno-Organizacyjnych / ProkurentTel. 033 8472350Fax. 033 8472278e-mail....Więcej >


25.11.2004

Raport bieżący nr 2

Prognozy finansowe Firmy Chemicznej Dwory S.A.

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Plik: Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept