Raporty bieżące

RSS
strona:

17.12.2004

Raport bieżący nr 25

Informacja o przyjęciu budżetu Spółki na 2005 rok

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym, Uchwałą nr IV/6/32/2004 zatwierdziła budżet Spółki na 2005 rok.  Więcej >


17.12.2004

Raport bieżący nr 26

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał NWZ, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2004 r. Plik: w_S.A..pdf  Więcej >


17.12.2004

Raport bieżący nr 27

Wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, że otrzymał Uchwałę Nr 454/2004 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Firma Chemiczna Dwory S.A....Więcej >


17.12.2004

Raport bieżący nr 28

Transakcja z podmiotem powiązanym

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Pana Zdzisława Ingielewicza – Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego, o następującej treści:„Działając na podstawie paragrafu 5 ust. 1 pkt....Więcej >


14.12.2004

Raport bieżący nr 19

Zawarcie umowy dodatkowej do umowy o subemisję inwestycyjną

Zawarcie umowy dodatkowej (Porozumienia Dodatkowego) do umowy o subemisję inwestycyjną Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, o otrzymaniu od Wprowadzających informacji, że w dniu 13 grudnia 2004 roku zawarte zostało pomiędzy Wprowadzającymi a Bankiem Zachodnim WBK S.A....Więcej >


14.12.2004

Raport bieżący nr 20

Zmiana treści prospektu Dworów S.A.

W związku z ustaleniem Ceny Sprzedaży Akcji oraz zawarciem umowy dodatkowej do umowy subemisyjnej (Porozumienia Dodatkowego), zmianie ulegają następujące części Prospektu emisyjnego Firmy Chemicznej Dwory S.A.:Wstęp, str. 1Było:   Cena emisyjna [zł]Koszty emisji Wpływy Emitenta lub...Więcej >


13.12.2004

Raport bieżący nr 18

Cena sprzedaży akcji Dworów S.A.

Działając na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z Prospektem Emisyjnym opublikowanym w dniu 25 listopada 2004 roku, Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje o otrzymaniu informacji od Wprowadzających, że Cena...Więcej >


09.12.2004

Raport bieżący nr 17

Zmiana treści prospektu emisyjnego Dworów S.A.

W związku z raportem bieżącym nr 8/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. dotyczącym zmiany terminów prowadzenia Oferty publicznej, Firma Chemiczna Dwory S.A. informuje o następujących zmianach w treści prospektu emisyjnego: Str. 53, Rozdział III, pkt 9.11.3, Wpłaty na Akcje...Więcej >


07.12.2004

Raport bieżący nr 12

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Chemicznej Dwory S.A. w dniu 30 grudnia 2004 roku.Szczegółowa treść raportu bieżącego nr 12/2004 w załączniku:Plik: Ogloszenie_o_Walnym_Zgromadzeniu.pdf  Więcej >


07.12.2004

Raport bieżący nr 13

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Firma Chemiczna Dwory S.A. informuje o zawarciu w dniu 6 grudnia 2004 roku z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. umowy o pełnienie przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept