Raporty bieżące

RSS
strona:

25.11.2004

Raport bieżący nr 1

Osoba do kontaktów

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Komisją Papierów Wartościowych w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu jest:Katarzyna Żubrowska - Dyrektor ds. Prawno-Organizacyjnych / ProkurentTel. 033 8472350Fax. 033 8472278e-mail....Więcej >


25.11.2004

Raport bieżący nr 2

Prognozy finansowe Firmy Chemicznej Dwory S.A.

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Plik: Więcej >


25.11.2004

Raport bieżący nr 3

Zasady ładu korporacyjnego

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Plik: korporacyjnego.pdf (540 kb)   Więcej >


25.11.2004

Raport bieżący nr 4

Zmiana treści prospektu emisyjnego

Treść raportu bieżącego znajduje się w załączniku:Plik: prospektu.pdf (56 kb)   Więcej >


Raport bieżący nr 8

Informacje o zawarciu aneksu do umowy na zakup surowca

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. ("Emitent","Spółka") informuje, że w dniu 4 lutego 2005 roku podpisał aneks do umowy nr L/070472049/2001-0002 ze spółką AECTRA S.A. z siedzibą w Szwajcarii na dostarczenie etylobenzenu.O zawartej umowie...Więcej >


Raport bieżący nr 15

Propozycja podziału zysku Firmy Chemicznej Dwory S.A. za 2004 r.

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr V/2/6/2005 pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu skierowaną do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, aby część zysku Firmy Chemicznej Dwory S.A. za 2004 rok tj. kwotę...Więcej >


Raport bieżący nr 34

Korekta błędu w skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 2/2005

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. informuje, iż w przekazanym w dniu 4 sierpnia 2005 roku skonsolidowanym raporcie kwartalnym QSr 2/2005 zostały błędnie wpisane wartości dotyczące przychodów ze sprzedaży produktów i kosztów sprzedanych produktów za...Więcej >


Raport bieżący nr 44

Zawarcie znaczących transakcji w ramach umowy ramowej.

Podstawa prawna-paragraf 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku.Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2005 roku zawarte...Więcej >


Raport bieżący nr 48

Powzięcie informacji o decyzji osoby zarządzającej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji.

Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 23 grudnia 2005 roku powziął wiadomość od Pana Jarosława Koźlika - Członka Zarządu ds. Handlu i Marketingu o podjęciu decyzji o rezygnacji z ubiegania się...Więcej >


Raport bieżący nr 34

Zbycie akcji Spółki przez osobę nadzorującą

Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 października 2006 roku otrzymał od jednego z Członków Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept