Raporty bieżące

RSS
strona:

Raport bieżący nr 17

Stanowisko Zarządu Firmy Chemicznej Dwory S.A. dotyczące wezwania do sprzedaży akcji Firmy Chemicznej Dwory S.A.

Na podstawie art.80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkch publicznych ("Ustawa") Zarząd Firmy Chemicznej Dwory S.A. z siedzibą...Więcej >


Raport bieżący nr 32

Brak wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B 

Działając na podstawie § 24 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, iż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, na dzień opublikowania tego raportu,...Więcej >


Raport bieżący nr 43

Ustanowienie zastawu na akcjach KAUČUK a.s.

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A....Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept