Raporty bieżące

RSS
strona:

07.03.2016

Raport bieżący nr 5 z plikiem

Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2015 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w jednostkowym raporcie rocznym za 2015 rok załączono nieprawidłowy plik: Sprawozdanie z działalności Synthos S.A za rok 2015. Niniejszym raportem Emitent...Więcej >


02.02.2016

Raport bieżący nr 4

Szacunkowe, wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 rok

Działając na podstawie §5 ust.1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


01.02.2016

Raport bieżący nr 3

Zamiar publikacji szacunkowych, wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2015 r.

Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t. jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1382) ("Ustawa"), Synthos S.A....Więcej >


28.01.2016

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


08.01.2016

Raport bieżący nr 1

Nabycie znacznego pakietu akcji

Synthos S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 stycznia 2016 roku otrzymał od spółki FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do...Więcej >


14.12.2015

Raport bieżący nr 24

Zawarcie umów spełniających łącznie kryterium umowy znaczącej przez spółki zależne Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 23

Zawarcie umowy znaczącej przez spółki zależne Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 22

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


27.11.2015

Raport bieżący nr 21

Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną Emitenta

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


05.10.2015

Raport bieżący nr 20

Przedterminowy wykup obligacji

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept