Lata 1981-1990

Początkowy okres dekady to prawie całkowite wstrzymanie inwestycji i spadek wielkości produkcji. Najbardziej niekorzystny był 1982 rok. W kolejnych latach gospodarkę Polski cechowało ograniczenie systemu nakazowego i centralnego planowania, co w konsekwencji spowodowało stopniowy wzrost produkcji i zwiększenie nakładów na inwestycje.

Przedsiębiorstwo powoli przystosowywało się do nowych reguł ekonomicznych, w których znaczenia nabierać zaczęły osiągane wskaźniki ekonomiczne, ochrona środowiska, jakość produktów wspierana przez elektroniczne systemy sterowania produkcją. W ofercie handlowej przedsiębiorstwa pojawił się nowy produkt: polistyren do spieniania (Owipian®) pochodzący z nowo wybudowanej instalacji.

W związku ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na ten produkt zwiększono moc produkcyjną instalacji poprzez dobudowanie nowego reaktora.

W latach tych priorytet zyskały zagadnienia związane z ochroną środowiska. Modernizacji poddana została Elektrociepłownia (1986 - 1993) poprzez wdrożenie komputerowego systemu sterowania pracą kotłów węglowych oraz instalację elektrofiltrów pochłaniających pyły w 99%. W oparciu o potencjał zakładowej Elektrociepłowni poszerzony został obszar zasilania ciepłem Oświęcimia, co pozwoliło oszczędzić ok. 40 tys. ton węgla rocznie.

Na przełomie lat 80 i 90-tych wspólne przedsięwzięcie Firmy i Miasta pozwoliło uporządkować lokalną gospodarkę ściekami, dzięki wybudowaniu nowoczesnej oczyszczalni miejsko - przemysłowej. Powstało również składowisko odpadów niebezpiecznych, wyposażone w tzw. geomembranę.

W trosce o spełnienie wymogów ochrony środowiska oraz ze względów ekonomicznych w Firmie zaniechana została produkcja wapna i oktanolu. W technologii i zarządzaniu coraz szersze zastosowanie znajdowała technika komputerowa.

  • Wysoka i niska część biurowca

  • Instalacja do produkcji półkoksu i produktów ciekłych

  • Transport kauczuku

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept