Lata 1991-1995

Początek lat 90-tych przyniósł zakończenie głównych inwestycji proekologicznych. W gospodarce kraju rozpoczął się proces przemian ustrojowych. Rachunek ekonomiczny, zasady gospodarki rynkowej, konkurencja pomiędzy firmami krajowymi i zagranicznymi wymusiła zmiany w sposobie zarządzania Firmą. Z przyczyn ekonomicznych oraz ze względów proekologicznych trwale wyłączonych z eksploatacji zostało kilka wytwórni m. in. półkoksu, metanolu i butanolu.

W 1992 roku zostało wybudowane i oddane do eksploatacji nowoczesne, ekologicznie bezpieczne składowisko odpadów. Specjalna geomembrana posiadająca certyfikat szczelności uniemożliwia przedostawanie się substancji szkodliwych do gleby.

W 1994 roku oddana do użytku została Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków, dzięki której bez szkody dla środowiska Firma może odprowadzać oczyszczone ścieki z procesów technologicznych i komunalnych z miasta Oświęcimia i sąsiednich gmin do rzeki Wisły. Koszt budowy oczyszczalni wyniósł ponad 30 mln zł.

Zmianie uległa także struktura własnościowa Firmy. Z przedsiębiorstwa państwowego przekształciła się w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, której akcje w 1995 roku wniesione zostały do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego nr X (NFI Foksal). W sytuacji coraz większej konkurencji rynkowej, sprywatyzowanie Firmy przyczyniło się do jej lepszego dostosowania do nowych warunków gospodarczych.

  • Oczyszczalnia ścieków - widok zimą

  • Oczyszczalnia ścieków - widok latem

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept