Lata 2006-2013

2005 

W roku 2005 kontynuowane były przygotowania do realizacji planowanych inwestycji w zakresie zabezpieczenia surowcowego oraz rozwoju oferty produktowej o nowe gatunki kauczuków.

2006

W lutym 2006 r. Dwory S.A. – w odpowiedzi na zaproszenie spółki Unipetrol a.s. z Republiki Czeskiej do uczestniczenia w procesie sprzedaży akcji spółki Kaucuk a.s – potwierdziły wstępne zainteresowanie nabyciem tych akcji oraz udział w procesie przetargowym. W lipcu Unipetrol przyznał Firmie Chemicznej Dwory prawo wyłączności do negocjacji zakupu akcji Kaucuk a.s. z siedzibą w Kralupach nad Wełtawą. 

2007

18 stycznia 2007 r. Dwory S.A. zawarły Porozumienie o Współpracy Strategicznej z PKN Orlen S.A. Ta forma kooperacji gwarantuje spółce stabilne dostawy kluczowych surowców na korzystnych warunkach handlowych. W ramach porozumienia podpisano trzy umowy na dostawę i odbiór strategicznych surowców: etylobenzenu, butadienu i frakcji C4. Umowy zawarte zostały na okres 15 lat. Porozumienie zapewnia firmie stabilizację i bezpieczeństwo surowcowe. 

30 stycznia 2007 r. Firma Chemiczna Dwory S.A. podpisała z Unipetrol a.s. umowę zakupu akcji spółki Kaucuk a.s. Przedmiotem zakupu są wszystkie akcje spółki kauczuk należące do Unipetrol, tj. 6.236.000 akcji o wartości nominalnej 1000 CZK każda akcja, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Kaucuk a.s. Cena nabycia akcji wynosi 195 mln euro. 

Równolegle z umową sprzedaży akcji Kaucuk, została zawarta przez Dwory S.A., Unipetrol a.s., Chemopetrol a.s. i Kaucuk a.s. umowa o współpracy w związku z budową i eksploatacją nowej instalacji butadienu. 

19 lipca 2007 r. dopełnione zostały ostatnie formalności, dzięki którym Dwory S.A. stały się właścicielem 100% akcji firmy Kaucuk a.s. Transakcja stanowi ważny element realizacji długoterminowej strategii Dworów S.A. zakładającej umocnienie pozycji spółki jako jednego z czołowych dostawców kauczuków syntetycznych oraz tworzyw styrenowych na rynku europejskim. 

5 października 2007. Dwory S.A. podpisały z firmą Michelin umowę licencyjną na zakup technologii produkcji kauczuku polibutadienowego. Równocześnie podpisano kontrakt handlowy na dostawy tego rodzaju kauczuku do Michelin przez okres minimum siedmiu lat od rozpoczęcia produkcji. Kauczuki polibutadienowe produkowane według zakupionej od Michelin technologii neodymowej należą do najnowszej generacji kauczuków stosowanych do produkcji opon o podwyższonych standardach bezpieczeństwa, w tym także przeznaczonych dla wyższych prędkości.

23 października 2007 r. Firma Chemiczna zmieniła nazwę na Synthos S.A. Przyjęcie nowej nazwy było efektem zmian organizacyjnych związanych z finalizacją procesu akwizycji czeskiej spółki Kaucuk a.s.

2008

W 2008 r. miało miejsce uruchomienie instalacji i rozpoczęcie produkcji płyt XPS - nowego produktu w portfolio Synthos S.A., stosowanego do izolacji w branży budowlanej. 

Powstaje Pion Badań i Rozwoju, którego celem jest opracowywanie technologii nowych produktów oraz rozwój istniejących.

2009

Na terenie zakładu Synthos Kralupy w Czechach realizowana jest inwestycja budowy  instalacji produkcyjnej kauczuków polibutadienowych. Trwa również budowa nowej instalacji butadienu i rafinatu 1 w ramach joint venture ze spółką Unipetrol a.s.

2010

9 czerwca 2010 r. w Kralupach nastąpił uroczysty rozruch instalacji produkcyjnej butadienu. Instalacja powstała w ramach spółki Butadien Kralupy. Akcjonariuszami spółki są Synthos Kralupy, który posiada 49% akcji oraz Unipetrol a.s., posiadający 51% akcji. Spółka dostarczać będzie do Synthos Kralupy butadien, główny surowiec do produkcji kauczuków, a równolegle produkowany rafinat 1 dostarczany będzie do spółek powiązanych z Unipetrol. Zdolności produkcyjne instalacji wynoszą 120 tys. ton na rok. Instalacja powstała w oparciu o nowoczesną, bezpieczną dla środowiska technologię pozyskaną od japońskiej firmy JSR. 

We wrześniu miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego, funkcjonującego w strukturach Pionu Badań i Rozwoju, którego zadaniem jest prowadzenie badań nad rozwojem portfolio grupy Synthos. 

2011

W III kwartale 2011 w Kralupach rozpoczęto produkcję kauczuków polibutadienowych NdBR. Produkcja prowadzona jest na katalizatorze neodymowym. Zdolności produkcyjne wynoszą 80 tys. ton rocznie.

Synthos podpisał umowę z francuską firmą Global Bioenergies w zakresie opracowania technologii produkcji butadienu z surowców odnawialnych. Obie spółki rozpoczęły współpracę nad rozwojem procesu bezpośredniej syntezy bio-butadienu z biomasy. W ramach przewidzianej na 5 lat współpracy Synthos będzie współfinansować badania nad opracowaniem tej technologii oraz budowę instalacji pilotażowej. 

2012

Synthos S.A. awansował do indeksu WIG20. W skład dwudziestu największych spółek giełdowych Synthos wszedł po sesji 16 marca 2012.

W czerwcu podpisano umowę licencyjną z firmą The Goodyear Tire & Rubber Company, której przedmiotem jest udostępnienie przez Goodyear technologii produkcji zaawansowanych kauczuków typu SSBR. Uruchomienie jednostki produkcyjnej działającej w oparciu o pozyskaną technologię planowane jest w roku 2015. 

2013

W Synthos Dwory ruszyła inwestycja budowy instalacji kauczuków SSBR. Koszt inwestycji wyniesie 568 mln zł, z czego prawie 147 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z funduszy unijnych.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept