Jednostki biznesowe i spółki Grupy Kapitałowej Synthos S.A.

Synthos S.A.
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18


Synthos S.A. (Organizační složka) - Oddział w Czechach

O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566


Spółki zależne:


Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna
(dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A)
ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
tel. +48 33 844 18 21...25
fax +48 33 842 42 18

e-mail: marketing(małpa)synthosgroup(kropka)com  

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu, powstała w wyniku przekształcenia „Synthos Dwory” Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych i dyspersji kopolimerów akrylowych (do spółki tej Emitent wniósł w 2007 roku w drodze aportu swoje przedsiębiorstwo) oraz wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody. Więcej informacji >Synthos Kralupy a.s.
Synthos Kralupy a.s.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566
e-mail: infokralupy(małpa)synthosgroup(kropka)com

Synthos Kralupy, a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Jest to spółka chemiczna, produkująca m.in. kauczuk syntetyczny, tworzywa styrenowe, etylobenzen, butadien. Jedynym akcjonariuszem spółki Synthos Kralupy a.s. jest Emitent, który reprezentuje 100 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki.Synthos PBR s.r.o.
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska

Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Republika Czeska. Spółka zajmuje się produkcją kauczuków syntetycznych w oparciu o licencję udzieloną przez Grupę Michelin. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. 


Tamero Invest s.r.o
O. Wichterleho 810 
278 01 Kralupy nad Vltavou
Republika Czeska
tel: +420 315 711 111
fax: +420 315 723 566

Przedmiot działalności:
Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, wytwarzanie i dystrybucja ciepła, pobór i uzdatnianie wody. 
100% udziałów w kapitale spółki ma Synthos Kralupy a.s.Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

ul. Nadwiślańska 46,
32-600 Oświęcim
tel.: +48 33 847 34 33
fax: +48 33 847 45 02

Przedmiot działalności:
Przyjmowanie, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów, świadczenie usług sanitarnych i pokrewnych.
76,79% udziałów w spółce posiada Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.K.A., pozostałe 23,21% udziałów w spółce posiada Gmina Miasto Oświęcim. Więcej informacji >


Podmiot stowarzyszony:

Butadien Kralupy a.s.

Przedmiot działalności:
Przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niej butadienu oraz rafinatu 1.
49% udziałów w kapitale posiada Synthos Kralupy a.s.

 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept