Dystrybucja Energii Elektrycznej

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) jako Operator Systemu Dystrybucyjnego OSD realizuje zadania związane z dystrybucją energii elektrycznej na terenie Firmy Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), (gdzie usytuowana jest większa część układu energetycznego spółki) oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie. Rozdział i dystrybucja energii elektrycznej jest realizowana na następujących poziomach napięć:

  • wysokim napięciu: 30 i 6kV, 
  • niskim napięciu: 500 i 400V.

W skład sieci elektroenergetycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wchodzą m.in.:

  • sieć napowietrzna 110 kV oraz stacja elektroenergetyczna transformatorowo-rozdzielcza 110/30 kV, 
  • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 30 kV, 
  • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 30/6 kV, 
  • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 30/6/nN, 
  • rozdzielnie elektryczne o napięciu znamionowym 6 kV, 
  • stacje elektroenergetyczne transformatorowo-rozdzielcze 6 kV/nN, 
  • rozdzielnie elektroenergetyczne nN – w tym przyłącza i układy pomiarowo-rozliczeniowe, 
  • elektroenergetyczna sieć kablowa łącząca poszczególne układy zasilania na wszystkich poziomach napięć.

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna  (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oprócz własnych źródeł wytwarzania energii posiada również łącza z siecią elektroenergetyczną 110 kV Firmy Enion S.A. Oddział Bielsko Biała za pomocą których jest realizowana wymiana energii elektrycznej (w zależności od potrzeb) pomiędzy obiema spółkami dystrybucyjnymi.
W ramach swojej działalności Spółka realizuje czynności związane z przyłączaniem nowych odbiorców energii elektrycznej do swojej sieci dystrybucyjnej oraz wykonuje inne usługi związane z obsługą przyłączonych do swojej sieci odbiorców energii elektrycznej.

 

KOMUNIKAT!

Komunikat o wprowadzeniu zmian w Taryfie dla energii elektrycznej nr 5/SD  

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna i wprowadzenie jej do stosowania.

KONTAKT:

dystrybucja@synthosgroup.com

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept