Informacje ogólne

Prowadząc działalność w zakresie świadczenia usług dystrybucji informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) jest odpowiedzialna za prowadzenie ruchu w sieci dystrybucyjnej, eksploatację, konserwację i remonty w tej sieci oraz jej rozbudowę, w ramach posiadanej koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej. Koncesja została udzielona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PEE/239/3273/W/2/2001/MS z dnia 20.09.2001r. na okres do 25.09.2011r., przedłużona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/239-ZTO/3273/W/2/20010/MUA z dnia 30.06.2010r. do dnia 31.12.2030 r.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) została wyznaczona na Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DPE-47-60(10)/3273/2008/PJ z dnia 24 lipca 2008 roku zmienioną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-102(2)/3273/2009/PJ z dnia 23 lutego 2009r, zmieniona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DPE-47-111(2)/3273/2009/UA z dnia 31 grudnia 2009 r.

Informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) nie jest obecnie bezpośrednim Uczestnikiem Rynku Bilansującego.

Lista sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Generalne Umowy Dystrybucyjne) umożliwiające realizację przez Sprzedawcę sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej:

Nazwa, Adres

 1. ENERGA-OBRÓT SA; 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29.
 2. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Gliwice, ul. Barlickiego 2.
 3. Grupa Obrotu Energią Elektryczną Sp. z o.o. Warszawa, ul. Prosta 32
 4. IDEON Spółka Akcyjna; 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 32c
 5. ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1
 6. DUON Marketing and Trading S.A., 80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11
 7. Energia dla firm Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 37
 8. CORRENTE Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Konotopska 4
 9. JWM Energia Sp. z o.o., 40-541 Katowice ul. Rzepakowa 1A
 10. Green S.A. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 32
 11. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., 30-417 Kraków, ul. Łagiewnicka 60
 12. PGE Obrót S.A., 35-959 Rzeszów, ul 8-go Marca 6
 13. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83
 14. ERGO ENERGY Sp. z o.o. 81-874 Sopot, ul. M. Reja 13/15
 15. FITEN S.A., 40-568 Katowice, ul. Ligocka 103
 16. AXPO POLSKA Sp. z o.o. 02-017 Warszawa Al. Jerozolimskie 123
 17. ELEKTRIX Sp. z o.o. 02-650 Warszawa ul. Bukietowa 5
 18. CORRENTE Sp. z o.o. Sp.k. 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Konotopska 4
 19. Energie2 Sp. z o.o. 40-110 Katowice ul. Agnieszki 5/1
 20. GASPOL S.A., 00-175 Warszawa, ul. Jana Pawła II 80

Lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe, z którymi Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) ma podpisane umowy o świadczenie usług dystrybucji:

Nazwa, Adres

 1. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. Gliwice, ul. Barlickiego 2.

 

 Dokumenty do pobrania:

Generalna Umowa Dystrybucyjna – wzór 
Załącznik nr 1 – do GUD 
Załącznik nr 2 – do GUD 
Załącznik nr 3 – do GUD 
Załącznik nr 4 – do GUD 
Załącznik nr 5 – do GUD 
Załącznik nr 6 – do GUD 
Załącznik nr 7 – do GUD 
Załącznik nr 8 – do GUD 
Umowa kompleksowa – wzór 
Umowa dystrybucyjna – wzór

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept