Komunikaty i aktualności

2017-10-23

Decyzją Prezesa URE z dnia 12 października 2017 roku nr OKR-4211-7(16)/2017/3273/XII/JM została zatwierdzona Taryfa nr 6/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 6/SD do stosowania z dniem 1 listopada 2017 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 6/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.


2017-05-26

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna jako Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zakończył w dniu 25 maja 2017 roku proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Z dniem 26 maja 2017 roku Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowała i zatwierdziła do stosowania zaktualizowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn) zgodnie z Kartą Aktualizacji nr 1/2017.

Publikując na swojej stronie internetowej Kartę Aktualizacji nr 1/2017 IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.

 

Pliki do pobrania:

 

2017-05-10

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Karty Aktualizacji nr 1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty Aktualizacji IRiESDn nr 1/2017, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do jego treści oraz równocześnie poddaje przedmiotową kartę procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne. 

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących aktualizacji IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 25 maja 2017 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

na adres poczty elektronicznej: dystrybucja@synthosgroup.com, lub

faksem pod numer: 33 847 27 01.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu aktualizacji IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Pliki do pobrania:

2016-12-21 

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-48(3)/2016/3273/XIB/EŚ z dnia 13 grudnia 2016 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy dla energii elektrycznej nr 5/SD dla Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zmiany w Taryfie dla energii elektrycznej nr 5/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2017 roku. Treść zmiany Taryfy dla energii elektrycznej nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu zmian w Taryfie dla energii elektrycznej nr 5/SD

2016-03-03

Decyzją Prezesa URE z dnia 1 marca 2016 roku nr OKR-4211-38(11)/2015/2016/3273/XIA/JM została zatwierdzona Taryfa nr 5/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zatwierdzoną Taryfę nr 5/SD do stosowania z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Treść zatwierdzonej Taryfy nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu Taryfy 5/SD

2016-01-07

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-138(5)/2015/3273/XI/MGi z dnia 17 grudnia 2015 roku została zatwierdzona częściowo Taryfa nr 5/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza częściowo zatwierdzoną Taryfę nr 5/SD do stosowania:

  • z dniem 1 stycznia 2016 roku – w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej;
  • z dniem 1 lipca 2016 roku - w zakresie wprowadzenia nowej stawki opłaty OZE.

Treść zatwierdzonej częściowo Taryfy nr 5/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje do pozostałych rozliczeń stosujemy obecnie obowiązującą taryfę nr 4/SD.

Komunikat o wprowadzeniu częściowej Taryfy 5/SD


2015-03-16

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-42(9)/2014/2015/3273/XA/MKo2 z dnia 12 marca 2015 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 4/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza zmiany w Taryfie nr 4/SD dla energii elektrycznej do stosowania
z dniem 1 kwietnia 2015 roku.Treść zmiany Taryfy 4/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu zmian w taryfie 4/SD dla energii elektrycznej

2014-11-14

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-13(11)/2014/3273/X/TK z dnia 13 listopada 2014 roku została zatwierdzona Taryfy nr 4/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza Taryfę nr 4/SD do stosowania z dniem 1 grudnia 2014 roku.Treść Taryfy nr 4/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Komunikat o wprowadzeniu Taryfy 4/SD

2014-03-17

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował i zatwierdził do użytku Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn.

 

Raport o zakończeniu procesu konsultacji IRiESDn.
Komunikat o zakończeniu procesu konsultacji IRiESDn.

Treść IRiESDn.


2014-02-12

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).

Publikując na swojej stronie internetowej projekt IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 6 marca 2014 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym osobno do poszczególnych części projektu IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.


Pliki do pobrania:

Projekt IRiESDn - Część ogólna

Projekt IRiESDn - Korzystanie

Projekt IRiESDn - Korzystanie zał.1

Projekt IRiESDn - Bilansowanie

Projekt IRiESDn - Bilansowanie zał.1

Komunikat o rozpoczęciu procesu konsultacji IRiESDn

Formularz zgłoszeniowy

 

2014-01-21

 

Decyzją Prezesa URE nr OKR-4211-42(15)/2013/2014/3273/IXA/EŚ z dnia 17 stycznia 2014 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 3/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza Taryfę nr 3/SD dla energii elektrycznej do stosowania

  • z dniem 1 stycznia 2014 roku – w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej;
  • z dniem 1 lutego 2014 roku - w zakresie zmiany stawek opłaty jakościowej.

Treść Taryfy 3/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

 

Komunikat o wprowadzeniu zmian w Taryfie 3/SD dla energii elektrycznej

2013-12-16
Informujemy, że w INFORMACJI Prezesa URE nr 31/2013 z 21 października 2013 roku w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2014 – opublikowanej zgodnie z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U.2007.130.905) - zostały ogłoszone nowe stawki opłaty przejściowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna wprowadza niniejszym komunikatem nowe stawki opłaty przejściowej – ogłoszone w ww. INFORMACJI - do stosowania od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Informacja o wprowadzeniu w taryfie 3/SD nowych stawek opłaty przejściowej

2013-06-14

Decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-10(18)/2013/3273/IX/MGi z dnia 13 czerwca 2013 roku została zatwierdzona Taryfa nr 3/SDdla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza Taryfę nr 3/SD do stosowania z dniem 1 lipca 2013 roku.

Treść Taryfy 3/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

Komunikat o wprowadzeniu Taryfy 3/SD

2013-01-15

Decyzją Prezesa URE nr DTA-4211-100(4)/2012/2013/3273/VIII/JS z dnia 10 stycznia 2013 roku została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 2/SD do stosowania z dniem 1 lutego 2013 roku.
Treść zmian Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

Komunikat o wprowadzeniu zmian w taryfie 2/SD

2012-02-06

Decyzją Prezesa URE z 28 listopada 2012 roku nr DTA-4211-68(4)/2012/3273/VIII/JS została zatwierdzona zmiana w Taryfie nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 2/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku.
Treść zmian Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje

Komunikat o wprowadzeniu zmian w taryfie 2/SD

2012-02-15

Decyzją prezesa URE z dnia 14 lutego 2012 roku nr DTA-4211-46(15)/2011/2012/3273/VIII/JS została zatwierdzona Taryfa nr 2/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A..
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza nową Taryfę nr 2/SD do stosowania z dniem 1 marca 2012 roku.
Treść Taryfy 2/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

2011-04-29

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. działając jako Operator Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z komunikatem z dnia 12 kwietnia 2011 roku zakończył z dniem 27 kwietnia 2011 roku proces konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.


Po zakończeniu procesu konsultacji Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. przesłał Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 29 kwietnia 2011 roku do zatwierdzenia opracowany projekt aktualizacji IRiESD wraz z Raportem dotyczącym przebiegu konsultacji.

Pliki do pobrania, wersja IRiESD przesłana do zatwierdzenia przez Prezesa URE:

IRiESDn-Część ogólna

IRiESDn-Korzystanie

IRiESDn-Korzystanie zał.1

IRiESDn-Korzystanie zał.2

IRiESDn-Bilansowanie

Raport z konsultacji

Komunikat o zakończeniu procesu konsultacji IRiESDn

 

2011-04-12

Uprzejmie informujemy, że Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDn).


Publikując na swojej stronie internetowej projekt IRiESDn, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. niniejszym informuje o publicznym dostępie do treści IRiESDn oraz równocześnie poddaje przedmiotową instrukcję procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zwraca się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu IRiESDn.

Uwagi można zgłaszać, w terminie do dnia: 27 kwietnia 2011 r. (nieprzekraczalny termin składania uwag) w podany niżej sposób:

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzach zgłoszeniowych do poszczególnych części projektu IRiESDn z wykorzystaniem jednego z wyżej podanych sposobów.

Pliki do pobrania: 

Projekt IRiESDn-Część ogólna. 
Projekt IRiESDn-Korzystanie. 

Projekt IRiESDn-Korzystanie zał.1. 
Projekt IRiESDn-Korzystanie zał.2. 
Projekt IRiESDn-Bilansowanie. 
Komunikat o rozpoczęciu procesu konsultacji IRiESDn.

Formularz zgłoszeniowy – IRiESDn-Część ogólna 
Formularz zgłoszeniowy - IRiESDn-Korzystanie 
Formularz zgłoszeniowy -IRiESDn-Bilansowanie 

 

2010-12-30

Decyzją prezesa URE z dnia 11 grudnia 2010 roku nr DTA-4211-63(6)/2010/3273/VII/JS została zatwierdzona zmiana Taryfy nr 1/SD dla energii elektrycznej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A..
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. wprowadza zmiany w Taryfie nr 1/SD do stosowania z dniem 1 stycznia 2011 roku.
Treść zmian Taryfy 1/SD znajduje się w zakładce Taryfy i Koncesje.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept