Energia Cieplna

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wytwarza ciepło w parze i gorącej wodzie oraz energię elektryczną w kogeneracji w elektrociepłowni w Oświęcimiu. Zadania te realizuje w oparciu o koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  1. na wytwarzanie ciepła nr WCC/1007-ZTO/3273/W/OKR/2010/TK z dnia 28.05.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.
  2. na wytwarzanie energii elektrycznej nr WEE/143-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.

Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) wytwarza energię elektryczną w odnawialnym źródle energii w elektrowni biogazowej zlokalizowanej na składowisku odpadów komunalnych w Tarnowie. Zadanie to realizuje w oparciu o koncesje udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WEE/143A/3273/W/3/2008/MG zmienioną koncesją nr WEE/143-ZTO/3273/W/2/2010/UA z dnia 30.06.2010 roku na okres do 31.12.2030 roku.

W ramach Energii Cieplnej dostępne są:

  • Pary technologiczne
  • Przyłączenia
  • Woda grzewcza

 

 

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKR-4210-33(20)/2015/2016/3273/XI/RF z dnia 24 marca 2016, zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna. Taryfę opublikowano (wyłącznie w wersji elektronicznej) w dniu 1 kwietnia 2016 w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod nr 2109. Nowe ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać od dnia 19 kwietnia 2016.

Taryfa_dla_ciepła_decyzja

Kontakt:

arkadiusz.roszak(małpa)synthosgroup(kropka)com 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept