Komunikaty

KOMUNIKAT

 


21.03.2013 r.
W związku z usunięciem awarii o której mowa w komunikacie z dnia 19 marca 2013 roku – informujemy, że odwołujemy ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców „grupy przemysłowej”zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.

19.03.2013 r.
W związku z czasowymi problemami technicznymi związanymi z awarią jednego z podstawowych urządzeń produkujących ciepło (między innymi dla magistrali ciepłowniczych) – kotła parowego zainstalowanego w naszej elektrociepłowni – informujemy, zgodnie z zamieszczonym na nin. stronie internetowej „Planem wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.” paragraf 5b, że do czasu uruchomienia dostatecznych ilości urządzeń produkujących ciepło wprowadza się II stopień ograniczenia dostarczania ciepła do odbiorców „grupy przemysłowej”zasilanej z naszej sieci dystrybucyjnej.


I N F O R M A C J A
o zmianie taryfy dla ciepła
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

W dniu 27 kwietnia 2012 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki NR OKR-4210-18(7)/2012/3273/VIIIA/MK zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła spółki Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Treść opublikowano (wyłącznie w wersji elektronicznej) w dniu 30 kwietnia 2012 w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod nr 1889. Treść dostępna jest bezpośrednio pod adresem: edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx;
Nowe ceny i stawki opłat zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od daty publikacji, tj. od dnia 15 maja 2012.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept