Plan ograniczeń

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

1.     Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89.poz.625 z póź. zm.),

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007r. Nr 133, poz. 924),

3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła do odbiorców sieci ciepłowniczej został sporządzony na okres od 2015 do 2017 roku i został uzgodniony z wojewodą Małopolski i obowiązuje od sezonu grzewczego 2015/2016.

Uzgodniony Plan ograniczeń w dostawie ciepła

Kontakt:

dystrybucja(małpa)synthosgroup(kropka)com 

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept