REACH

Rozporządzenie REACH (1907/2006) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej regulujących zasady wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji i mieszanin chemicznych. Wdrażanie jego postanowień postępuje sukcesywnie od 1 czerwca 2007 roku. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, jak również propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, oraz zapewnienie swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.

W rozumieniu Rozporządzenia REACH Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A) jest producentem, importem oraz dalszym użytkownikiem substancji i mieszanin chemicznych, jak również producentem wyrobów. Spółka na bieżąco prowadzi prace pozwalające na zapewnienie, iż wszelkie obowiązki związane z wyżej wymienionymi rolami są wypełniane przez nią na czas oraz z należytą starannością.

Przed 1 grudnia 2008 Spółka dokonała rejestracji wstępnej wszystkich wytwarzanych i importowanych substancji, dla których było to wymagane przepisami rozporządzenia.

Z kolei przed 1 grudnia 2010 Spółka uzyskała decyzje Europejskiej Agencji Chemikaliów o rejestracji wszystkich wytwarzanych i importowanych przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) substancji, dla których termin rejestracji właściwej upływał 1 grudnia 2010.

Ponadto, od dnia 1 grudnia 2010 substancje dostarczane klientom przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) są sklasyfikowane i oznakowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). Wytwarzane przez Spółkę mieszaniny zostaną sklasyfikowane i oznakowane w myśl wyżej wymienionych przepisów przed 1 czerwca 2015.

Również od 1 grudnia 2010 Spółka dostarcza swoim klientom karty charakterystyki opracowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010.

Informacje o numerach rejestracyjnych substancji zarejestrowanych przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), jak również o zastosowaniach zidentyfikowanych wprowadzanych do obrotu przez Spółkę substancji i mieszanin znajdują się w dostarczanych dla nich kartach charakterystyki.

Dodatkowe informacje ws. REACH można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej: reachSD(małpa)synthosgroup(kropka)com

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept