Komunikaty

 

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007  roku (Dz. U. nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy:

 

1. Strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w 2016 roku.

Lp. 

Źródło energii 

Udział procentowy [%] 

Odnawialne źródła energii, w tym: 

-

biomasa 

geotermia 

energetyka wiatrowa 

energia słoneczna 

duża energetyka wodna 

mała energetyka wodna 

Węgiel kamienny 

92,16

Węgiel brunatny 

-

Gaz ziemny 

-

Energetyka jądrowa 

-

Inne - gaz z  odmetanowania kopalń

7,84

RAZEM 

100

 

 

2. Informację o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna w 2016 roku.

Lp.

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/MWh

1

węgiel kamienny

0,432411

0,000884

 0,000416

 0,000028

0

2

gaz z odmetanowania kopalń

 

0,275884

 

0,000012

 

0,000416

 

0

 

0

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept