Taryfy dla energii elektrycznej

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) sprzedaje energię elektryczną głównie dla klientów instytucjonalnych na potrzeby produkcyjne, administracyjne i socjalne. Dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSD Synthos Dwory Sp. z o.o. oferuje sprzedaż w sześciu grupach taryfowych. W zależności od napięcia na jakim jest przyłączony Odbiorca do sieci i zapotrzebowania na moc oraz profilu zużycia energii elektrycznej oferujemy następujące grupy taryfowe. 

Grupa taryfowa B23 

Dedykowana wyłącznie dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 30kV lub 6KV, bez względu na moc umowną.
Grupa B23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „pozostałych godzinach doby”, czyli w porze nocy oraz kilku godzinach dziennych.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 Strefa

 

 

LATO

ZIMA

 

1 IV - 30 IX

1 X - 31 III

Szczyt przedpołudniowy

A

700 - 1300

700 - 1300

Szczyt popołudniowy

B

1900 -  2200

1600 -  2100

Pozostałe godziny doby

C

1300 -  1900 i 2200 - 700

1300 -  1600 i 2100 - 700

 

Grupa taryfowa C23

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną większą niż 40kW.
Grupa C23 jest grupą opartą na trzech strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „pozostałych godzinach doby”, czyli w porze nocy oraz kilku godzinach dziennych.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

Strefa

 

 

LATO

ZIMA

 

1 IV - 30 IX

1 X - 31 III

Szczyt przedpołudniowy

A

700 - 1300

700 - 1300

Szczyt popołudniowy

B

1900 -  2200

1600 -  2100

Pozostałe godziny doby

C

1300 -  1900 i 2200 - 700

1300 -  1600 i 2100 - 700

Grupa taryfowa C22

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną większą niż 40kW.
Grupa C22 jest grupą opartą na dwóch strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „strefie nocnej”.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

 Strefa

 

Godziny w strefach

Dzienna

WT

600 - 1300 i 1500 - 2200

Nocna

NT

1300 -  1500 i 2200 - 600

Grupa taryfowa C12

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną mniejszym niż 40kW.
Grupa C12 jest grupą opartą na dwóch strefach rozliczeniowych - cena energii elektrycznej jest uzależniona od godziny w dobie. Energia jest znacznie tańsza w „strefie nocnej”.
Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach.

Strefa

 

Godziny w strefach

Dzienna

WT

600 - 1300 i 1500 - 2200

Nocna

NT

1300 -  1500 i 2200 - 600

Grupa taryfowa C11

Dedykowana dla Odbiorców przyłączonych na napięciu 500V, 400V lub 230V, o zapotrzebowaniu na moc umowną mniejszym niż 40kW.
Grupa C11 jest grupą opartą na jednej strefie rozliczeniowej - cena energii elektrycznej jest niezmienna w każdej godzinie doby.
Strefa czasowe stosowana w rozliczeniach.

Strefa

Godziny w strefach

Całodobowa

000 - 2400

Grupa taryfowa G11

Dedykowana dla Odbiorców pobierających energię elektryczną na potrzeby zgodnie z punktem 3 obowiązującej dystrybucyjnej Taryfy dla energii elektrycznej, niezależnie od poziomu napięcia i zapotrzebowaniu na moc umowną.
Grupa G11 jest grupą opartą na jednej strefie rozliczeniowej - cena energii elektrycznej jest niezmienna w każdej godzinie doby.
Strefa czasowe stosowana w rozliczeniach.

Strefa

Godziny w strefach

Całodobowa

000 - 2400

Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się zgodnie z obowiązującą od 1 marca 2012 roku „Taryfą dla Energii Elektrycznej Nr 10/SD/OEE dla odbiorców grup taryfowych B i C” zatwierdzona Uchwała nr 1/2/2012 Zarządu Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z dnia 2 lutego 2012 roku.

 

Taryfa dla Energii Elektrycznej Nr 14/SD/OEE

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept