Kierunki rozwoju

SYNTHOS S.A. jest organizacją zorientowaną na rozwój.

Strategia wzrostu wartości spółki, realizowana przez Zarząd Synthos S.A. zakłada umocnienie pozycji w podstawowych obszarach biznesowych, jakie stanowią produkcja kauczuków syntetycznych, polistyrenów i dyspersji (realizowana w spółkach zależnych: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), Synthos Kralupy a.s. oraz Synthos PBR s.r.o.). Spółka preferuje rozwój organiczny, ale nie wyklucza akwizycji, jeśli pojawią się atrakcyjne okazje inwestycyjne.

Najbardziej intensywny rozwój planowany jest w obszarze kauczuków, które stanowią największy biznes w zakresie osiąganych przychodów. Wzrost w tym obszarze planuje się poprzez rozszerzenie portfolio o kolejne gatunki specjalistycznych kauczuków, stosowanych w oponach o wyższych parametrach wytrzymałościowych, które spełniać będą nowe wymagania Unii Europejskiej oraz pozostałych krajów.

Rozszerzenie gamy produktów wymagać będzie zabezpieczenia surowcowego. Służyć temu mają  projekty w obszarze bio-petrochemii w zakresie alternatywnego pozyskiwania butadienu, głównego surowca do produkcji kauczuków.

Strategia zakłada rozwój portfolio również pozostałych grup produktowych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw stosowanych w termoizolacji.

W 2014 r. Spółka zdecydowała o wejściu w nowy obszar działania, tj. produkcji i sprzedaży środków ochrony roślin, nabywając udziały w Zakładzie Doświadczalnym „Organika” w Nowej Sarzynie oraz kupując prawa do wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, biocydów i innych produktów z Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” S.A. w Jaworznie.

 

Rozwojem nowej działalności zajmuje się spółka Synthos Agro Sp. z o.o., która prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin i biocydów, zmierzając jednocześnie do uzyskania własnych zezwoleń wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozwoleń Ministerstwa Zdrowia na zakupione produkty.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept