System zarządzania jakością

Synthos S.A. kładąc szczególny nacisk na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych produktów oraz zaspokojenia coraz bardziej wzrastających i ściśle określonych oczekiwań swoich klientów spółka utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN-ISO 9001.

W trosce o środowisko naturalne Spółka podejmuje szereg proekologicznych przedsięwzięć, jednym z nich jest utrzymywanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego w oparciu o wymagania normy EN ISO 14001, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami .

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych systemów potwierdziły uprawnione jednostki certyfikujące TUV NORD oraz Loyd’s Register Quality a.s.

Od 2003 roku spółki w trosce o bezpieczeństwo oraz podnoszenie poziomu BHP utrzymują i doskonalą system zarządzania zgodny z wymaganiami norm OHSAS 18001:1999 i PN-N 18001. System ten został potwierdzony przez jednostki uprawnione tj. TUV NORD oraz State Latour Inspection Office w Pradze.

Systemowe działania prowadzone według znormalizowanych reguł pozwalają efektywnie wykorzystywać zasoby dla zaspokojenia potrzeb klientów spółek, pracowników oraz ich otoczenia poprzez szczególny nadzór procesów produkcyjnych, przestrzeganie wymogów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz bhp, a także zapobieganie i minimalizacja niekorzystnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

  • Certyfikat ISO 9001 i 14001

   Certyfikat ISO 9001 i 14001

  • Certyfikat PN 18001

   Certyfikat PN 18001

  • Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

   Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept