Rada Nadzorcza

Jarosław Grodzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa, obecnie m.in.  prezes zarządu spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A. i członek Rad Nadzorczych m.in. Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., od roku 2015 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A


Robert Oskard
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania.
 W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie m.in.  członek zarządów spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A, również członek rad nadzorczych m.in. spółek: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A.


Grzegorz Miroński
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest adwokatem. W 1992 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. prowadzi obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku rozpoczął stałą współpracę z Echo Investment S.A., gdzie doradzał przy największych inwestycjach oraz licznych transakcjach związanych z finansowaniem tej spółki, a także przy prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto Pan Grzegorz Miroński współpracował m.in. ze spółkami Cersanit S.A., Barlinek S.A. i Media Projekt Sp. z o.o. w zakresie projektów inwestycyjnych oraz finansowych. Pan Grzegorz Miroński prowadzi kancelarię adwokacką oraz zasiada w radach nadzorczych m.in. spółek: FTF Columbus S.A, FTF Galeon S.A., Ustra S.A., Barlinek S.A, Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Pan Grzegorz Miroński zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Synthos S.A., a wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. do 10 października 2007 r.


Mariusz Gromek
Członek Rady Nadzorczej

Studiował w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach 1990-1991 pracował w EXBUD2 Sp. z o.o. jako m.in. Pełnomocnik Zarządu EXBUD S.A. ds. Restrukturyzacji, następnie w 1992 r. w TERIKO Sp. z o.o. w Kielcach jako współudziałowiec i Dyrektor Handlowy. W latach 1992-1993 prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek. W okresie 1993-1994 r. pracował w MITEX-TRADE Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Hurtowej, a następnie Dyrektora Handlowego. W 1994 r. rozpoczął pracę w P.L.I. S.A. na stanowisku Dyrektora sieci supermarketów, później Dyrektora Handlowego. Od 1995 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zaś w latach 1997-1999 Prezesa Zarządu Spółki P.L.I. S.A. (późniejsza nazwa NOMI S.A.). W latach 2000-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A. Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. w latach 2003-2006. Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A. w latach 2003-2016 roku. Pan Mariusz Gromek zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Oncoarendi Therapeutics sp. z o.o.


Wojciech Ciesielski

Członek Rady Nadzorczej

 

Jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987 - 1990 był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach jako aplikant sądowy, w 1990 roku złożył egzamin sędziowski. Od 1991 roku w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje szefa zespołu prawnego, prokurenta, członka zarządów, członka rad nadzorczych. W okresach: 2002 - 2004 r. członek rady nadzorczej "Orbis", 2005 - 2011 Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., 2003-2015 Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., 2015-2017 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept