Rada Nadzorcza

Jarosław Grodzki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa, obecnie m.in.  prezes zarządu spółek: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A. i członek Rad Nadzorczych m.in. Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., od roku 2015 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A


Robert Oskard
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania.
 W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie m.in.  członek zarządów spółek: FTF Columbus S.A., FTF Galleon S.A, również członek rad nadzorczych m.in. spółek: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A.


Grzegorz Miroński
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jest adwokatem. W 1992 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. prowadzi obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku rozpoczął stałą współpracę z Echo Investment S.A., gdzie doradzał przy największych inwestycjach oraz licznych transakcjach związanych z finansowaniem tej spółki, a także przy prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto Pan Grzegorz Miroński współpracował m.in. ze spółkami Cersanit S.A., Barlinek S.A. i Media Projekt Sp. z o.o. w zakresie projektów inwestycyjnych oraz finansowych. Pan Grzegorz Miroński prowadzi kancelarię adwokacką oraz zasiada w radach nadzorczych m.in. spółek: FTF Columbus S.A, FTF Galeon S.A., Ustra S.A., Barlinek S.A, Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Pan Grzegorz Miroński zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Synthos S.A., a wcześniej był członkiem Rady Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. do 10 października 2007 r.


Rafał Pierzchlewicz

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Doświadczenie menadżerskie zdobywał w korporacjach międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Karierę rozpoczął w 1993 roku w zakładzie Forda w Płońsku. W kolejnych latach odpowiadał za politykę cenową samochodów marki Ford na rynku Polskim, po czym objął stanowisko Dyrektora Finansowego. Od 2001 do 2003 roku pracował w centrali Forda w Niemczech, gdzie odpowiadał za planowanie i marketing projektu B&R samochodu elektrycznego TH!NKcity produkcji norweskiej. Po zakończeniu projektu rozpoczął pracę w Wielkiej Brytanii w dziale Treasury Ford Motor Co., gdzie odpowiadał za planowanie płynności finansowej grupy Forda w Europie, następnie w latach 2004 - 2008 był członkiem zespołu koordynującego projekty strategiczne w Europie. Od 2009 do 2016 roku pracował w Polsce w instytucjach rynku finansowego ING TUNŻ S.A., później NN TUNŻ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór nad aktywami finansowymi towarzystwa.


Michał Rumiński

Członek Rady Nadzorczej

 

Absolwent MBA na University of Chicago, Booth School of Business, ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz prawa na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 2000-2007 związany z KBC Group, w 2004 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Corporate Finance w banku inwestycyjnym KBC Securities N.V.W latach 2007-2012 w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures, pełnił funkcje: partnera inwestycyjnego, prezesa i członka Zarządu ABC Data Holding S.A., Prezesa Zarządu i partnera zarządzającego Cleantech Venture Partners, Wiceprzewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Bankier.pl i Grupy Lew Sp. z o.o. W latach 2010-2015 pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej w grupie Lotos S.A., od roku 2015 jest Członkiem Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. Pełni bądź pełnił funkcje członka i przewodniczącego w Komitetach Audytu, Ryzyka, Strategii, Organizacji i Zarządzania w Grupie Lotos S.A. i KDPW_CCP S.A.
Prezes zarządu i partner zarządzający w EEC Ventures Sp. z o.o. - firmie zajmującej się działalnością doradczą i inwestycyjną w obszarach energetyki, gospodarki odpadami, czystych technologii i ochrony środowiska. Autor publikacji "Wolny przepływ kapitału we Wspólnocie Europejskiej" (INFOR, 2000) oraz "Kryzys walutowy 1997 roku a restrukturyzacja sektora finansowego i sektora przedsiębiorstw w Korei Południowej" (Narodowy Bank Polski, 2004).


Adam Zyguła

Członek Rady Nadzorczej

 

Jest twórcą przedsiębiorstwa Biomedic S.A. i Promedic sp. z o. o. Absolwent Politechniki Krakowskiej, z doświadczeniem w korporacji międzynarodowej New Zealand Railways Corporation, w 1981 roku nostryfikował dyplom Politechniki Krakowskiej (pierwszy polski, techniczny dyplom nostryfikowany w Nowej Zelandii).
Angażując własne wypracowane w międzynarodowych korporacjach środki finansowe, otworzył i zbudował jako CEO w 1990 roku jedno z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw zaopatrzenia farmaceutycznego Biomedic S.A. W roku 2000 jako CEO i główny akcjonariusz doprowadził do fuzji firmy Biomedic S.A. ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW PWF S.A. (obecnie Pelion S.A.). W latach 2000 – 2007 doprowadził do założenia spółki Promedic sp. z o.o., która na skutek podejmowanych przez niego działań jako Członka Rady Nadzorczej została połączona ze spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Torfarm (obecnie Neuca S.A.). W latach 2008 – 2016 CEO spółki Domed S.A.

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept