Raporty bieżące

RSS
strona:

13.03.2017

Raport bieżący nr 3

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna                                 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe          ...Więcej >


31.01.2017

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego...Więcej >


09.01.2017

Raport bieżący nr 1

Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę ws. powierzenia Panu Zbigniewowi Warmuzowi funkcji Prezesa Zarządu Synthos S.A. Pan Zbigniew Warmuz pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pan Zbigniew Warmuz ma 52 lata....Więcej >


28.12.2016

Raport bieżący nr 47

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 27.12.2016 do Emitenta wpłynęło oświadczenie Pana Tomasza Kalwata - Prezesa Zarządu Emitenta, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie z dniem 31.12.2016. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z § 27 Rozporządzenia Ministra...Więcej >


13.12.2016

Raport bieżący nr 46

Przedterminowy wykup obligacji

Synthos S.A. _Emitent_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 roku dokonał wcześniejszego wykupu 814 _słownie: osiemset czternaście_ sztuk obligacji na okaziciela serii C o numerach od 01 do 814 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 26 sierpnia 2016 roku i nabytych przez FORUM 62 FIZ z siedzibą w...Więcej >


22.11.2016

Raport bieżący nr 45 korekta

Korekta raportu bieżącego nr 45/2016 z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


21.11.2016

Raport bieżący nr 45

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Synthos S.A. _"Emitenta"_ informuje, że w dniu 21 listopada 2016 r. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2016 rok w łącznej wysokości 701 322 500 zł _siedemset jeden milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych_ czyli 0,53 zł brutto na...Więcej >


21.11.2016

Raport bieżący nr 44

Odwołanie Polityki Dywidendowej SYNTHOS S.A.

Działając na podstawie artykułu 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 21 listopada 2016 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr VIII/25/2016 w sprawie odwołania Polityki Dywidendowej Synthos S.A. Wobec powyższego Polityka Dywidendowa Synthos...Więcej >


25.10.2016

Raport bieżący nr 40/2016 - korekta

Korekta raportu bieżącego nr 40/2016 z dnia 3 października 2016 dotyczącego przekroczenia 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta przez Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


21.10.2016

Raport bieżący nr 43

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.