Raporty bieżące

RSS
strona:

15.11.2017

Raport bieżący nr 28

Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Zarząd Synthos S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15.11.2017 r. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (dalej zwane "Wezwaniem") ogłoszonego przez FTF Galleon S.A. z...Więcej >


15.11.2017

Raport bieżący nr 27

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportem nr 26/2017 z dnia 09.11.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości aktywów w obszarze instalacji do wytwarzania kauczuków typu SSBR.Na podstawie przeglądu funkcjonowania oraz...Więcej >


09.11.2017

Raport bieżący nr 26

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Zarząd Synthos S.A. informuje, iż w wyniku przeglądu efektów ekonomicznych inwestycji w instalację do wytwarzania kauczuków typu SSBR, uruchomionej w trzecim kwartale 2015 roku w Oświęcimiu, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości...Więcej >


09.11.2017

Raport bieżący nr 25

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweDziałając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...Więcej >


26.10.2017

Raport bieżący nr 24

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Zarząd Synthos S.A. _Emitent_, działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do...Więcej >


20.10.2017

Raport bieżący nr 23

Rezygnacja osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 20.10.2017 r. do Emitenta wpłynęły oświadczenia Panów Mariusza Gromka i Wojciecha Ciesielskiego - Członków Rady Nadzorczej Synthos S.A. o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. Pan Mariusz Gromek nie wskazał...Więcej >


20.10.2017

Raport bieżący nr 22

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


20.10.2017

Raport bieżący nr 21

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. w dniu 20 października 2017 roku

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych...Więcej >


22.09.2017

Raport bieżący nr 20

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 20 października 2017 roku

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweNa podstawie § 38 ust. 1 pkt 1_ i pkt 3_ w związku z § 100 ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...Więcej >


18.08.2017

Raport bieżący nr 19

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przekazywanymi raportami nr 17/2017 z dnia 04.08.2017 r. i 18/2017 z dnia 09.08.2017 r. przeprowadził testy na utratę wartości zagranicznych aktywów segmentu styrenowego nabytych w 2016 r.Na podstawie...Więcej >


strona:

Do góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept