Powrót do listy

Raporty bieżące

05.04.2017

Raport bieżący 6

Powołanie Członka Zarządu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm._ informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta powziął informację o podjętej przez Radę Nadzorczą w dniu 5 kwietnia 2017 roku uchwale, powołującej z tym dniem na Członka Zarządu Emitenta Pana Maurice Kramera.
Pan Maurice Kramer, urodzony w 1959 r., ukończył chemię analityczną i organiczną w Hoge School Zuid w Holandii. Pan Maurice Kramer ma ponad 25 lat doświadczenia w przemyśle poliolefinowym
i petrochemicznym. Swoją karierę rozpoczął jako chemik analityczny w przemyśle związanym z karmą dla zwierząt _1980 – 1986_, gdzie dołączył do międzynarodowej grupy “Koninklijke DSM" _1987-2000_. W DSM zajmował liczne stanowiska kierownicze odpowiednio w działach Marketingu Technicznego, Rozwoju oraz Sprzedaży. W latach 2001-2014 pracował dla Saudi Basic Industries _SABIC_ w europejskiej siedzibie spółki w Holandii. W SABIC Pan Maurice Kramer zajmował stanowiska związane z zarządzaniem i przez ponad 6 lat prowadził zespół Marketingu i Sprzedaży SABIC ds. produktów pochodzących z krakera. Pan Maurice Kramer dołączył do Synthos w 2015 jako Dyrektor Zakupu Surowców Strategicznych i Materiałów do Produkcji, aby następnie zostać Dyrektorem Działu Kauczuków i Materiałów do Opon, a w ostatnim czasie zajmował stanowisko Dyrektora Zakupów Surowców.
Pan Maurice Kramer nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Synthos S.A. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22_ w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 133 z póżn. zm._.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept