Powrót do listy

Raporty bieżące

08.05.2017

Raport bieżący nr 11

Odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. od rozpatrywania jednego z punktów porządku obrad

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synthos S.A. _dalej: Emitent_ działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _dalej: Rozporządzenie_ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. obradujące w dniu 08 maja 2017 roku odstąpiło od rozpatrzenia punktu 5 lit. g_ planowanego porządku obrad, dotyczącego zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX Kadencji Synthos S.A. Wobec tego pozostają w mocy zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 27 lipca 2006 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2006 z 27 lipca 2006 roku.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept