Powrót do listy

Raporty bieżące

08.05.2017

Raport bieżący nr 12

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Synthos S.A. _Emitent_ działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t. jedn. Dz.U z 2014 r. poz. 133 z późn. zm._, informuje, iż w dniu 08 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Synthos S.A. IX kadencji Pana Jarosława Grodzkiego, Pana Roberta Oskarda, Pana Grzegorza Mirońskiego, Pana Wojciecha Ciesielskiego oraz Pana Mariusza Gromka.

Pan Jarosław Grodzki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Statystyki. W 1994 r. ukończył Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej. Od 1992 r. do grudnia 1997 r. pracował w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Uczestniczył w organizacji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., a następnie pracował w Wydziale Emisji Papierów Wartościowych Banku Handlowego. W 1996 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Doradztwa Finansowego. W pierwszej połowie 1998 r. był zatrudniony w spółce Hydrocentrum S.A. na stanowisku Doradcy Prezesa. W tym samym roku podjął zatrudnienie w spółce Echo Investment S.A., początkowo jako Dyrektor Pionu Sprzedaży, następnie jako Wiceprezes Zarządu, a w latach 2007-2008 jako Prezes Zarządu Echo Investment S.A. Od roku 2009 pełni stanowiska osób zarządzających w grupie spółek kontrolowanych przez Michała Sołowowa, obecnie m.in. prezes zarządu spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A. i członek Rad Nadzorczych m.in. Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Od roku 2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Synthos S.A., od roku 2015 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A. Pan Jarosław Grodzki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Robert Oskard jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. W latach 1987-1990 pracował w Fabryce Łożysk Tocznych Iskra i zajmował się projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych, a w okresie 1990-1992 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach na stanowisku Informatyka Wojewódzkiego. W latach 1992-2000 pracował w spółce Exbud S.A., m.in. na stanowiskach Dyrektora Biura Planowania i Analiz Ekonomicznych, Dyrektora Biura Rozwoju oraz Dyrektora Biura Systemów Zarządzania. W latach 2000-2002 zatrudniony jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Echo lnvestment S.A. Pełnił funkcje przewodniczącego lub członka kilkunastu rad nadzorczych w tym kilku spółek publicznych. Obecnie m.in. członek zarządów spółek: FTF Columbus S.A., Ustra S.A., FTF Galleon S.A, również członek rad nadzorczych m.in. spółek: Barlinek S.A, Rovese S.A., Synthos S.A., Sklepy Komfort S.A. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej VI, VII oraz VIII kadencji Synthos S.A. Pan Robert Oskard nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Grzegorz Miroński jest adwokatem. W 1992 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1997 r. prowadzi obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku rozpoczął stałą współpracę z Echo Investment S.A., gdzie doradzał przy największych inwestycjach oraz licznych transakcjach związanych z finansowaniem tej spółki, a także przy prowadzeniu bieżącej działalności. Ponadto Pan Grzegorz Miroński współpracował m.in. ze spółkami Cersanit S.A., Barlinek S.A. i Media Projekt Sp. z o.o. w zakresie projektów inwestycyjnych oraz finansowych. Pan Grzegorz Miroński prowadzi kancelarię adwokacką oraz zasiada w radach nadzorczych m.in. spółek: FTF Columbus S.A, FTF Galeon S.A., Ustra S.A., Barlinek S.A, Sklepy Komfort S.A., North Food S.A. Pan Grzegorz Miroński zasiadał w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. V, VI, VII oraz VIII kadencji. Pan Grzegorz Miroński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Ciesielski jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987 - 1990 był zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach jako aplikant sądowy, w 1990 roku złożył egzamin sędziowski. Od 1991 roku w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje szefa zespołu prawnego, prokurenta, członka zarządów, członka rad nadzorczych. W okresach: 2002 - 2004 r. członek rady nadzorczej "Orbis", 2005 - 2011 Członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., 2003-2015 Członek Rady Nadzorczej Echo Investment S.A., 2015 - 2017 Członek Rady Nadzorczej Rovese S.A. Pan Wojciech Ciesielski zasiadał w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. w latach 2005 - 2011 oraz w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. VIII kadencji. Pan Wojciech Ciesielski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Mariusz Gromek studiował w SGPiS _obecnie Szkoła Główna Handlowa_ na Wydziale Handlu Zagranicznego. W latach 1990-1991 pracował w EXBUD2 Sp. z o.o. jako m.in. Pełnomocnik Zarządu EXBUD S.A. ds. Restrukturyzacji, następnie w 1992 r. w TERIKO Sp. z o.o. w Kielcach jako współudziałowiec i Dyrektor Handlowy. W latach 1992-1993 prowadził działalność gospodarczą na własny rachunek. W okresie 1993-1994 r. pracował w MITEX-TRADE Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży Hurtowej, a następnie Dyrektora Handlowego. W 1994 r. rozpoczął pracę w P.L.I. S.A. na stanowisku Dyrektora sieci supermarketów, później Dyrektora Handlowego. Od 1995 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, zaś w latach 1997-1999 Prezesa Zarządu Spółki P.L.I. S.A. _późniejsza nazwa NOMI S.A._. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Cersanit S.A. Członek Rady Nadzorczej Cersanit S.A. w latach 2003-2006. Członek Rady Nadzorczej Barlinek S.A. w latach 2003-2016. Pan Mariusz Gromek zasiada obecnie w Radzie Nadzorczej Oncoarendi Therapeutics sp. z o.o. Pan Mariusz Gromek zasiadał także w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. w Radzie Nadzorczej Synthos S.A. VIII kadencji. Pan Mariusz Gromek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept