Powrót do listy

Raporty bieżące

16.05.2017

Raport bieżący nr 14

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22) i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie") oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 08 maja 2017 roku, Zarząd Synthos S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 maja 2017 roku powziął informację o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej Emitenta, która dokonała wyboru ze swego grona Przewodniczącego w osobie Pana Jarosława Grodzkiego, Wiceprzewodniczącego w osobie Pana Roberta Oskarda oraz Sekretarza w osobie Pana Grzegorza Mirońskiego. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w/w osób zostały przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 12/2017 z dnia 08 maja 2017 roku. Wobec powyższego skład Rady Nadzorczej Emitenta kształtuje się następująco: 1. Jarosław Grodzki - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Robert Oskard - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Grzegorz Miroński - Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Mariusz Gromek - Członek Rady Nadzorczej, 5. Wojciech Ciesielski - Członek Rady Nadzorczej.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept