Powrót do listy

Raporty bieżące

04.08.2017

Raport bieżący nr 17

Informacja o wystąpieniu przesłanek do przeprowadzenia testów na utratę wartości części zagranicznych aktywów Spółki

Zarząd Synthos S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w wyniku przeglądu istotnych założeń dla efektów działalności w obszarze aktywów Spółki nabytych w 2016 roku od Grupy INEOS, należy wskazać na istnienie ryzyka utraty wartości tych aktywów.

W związku z powyższym Spółka przeprowadzi niezwłocznie, tj. w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 roku testy na utratę wartości tych aktywów. O ich wynikach Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR _ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1_

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept