Powrót do listy

Raporty bieżące

31.01.2017

Raport bieżący nr 2

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2017

Działając na podstawie § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, _"Rozporządzenie"_, Zarząd Synthos S.A. _"Emitent"_ informuje o zamiarze stałego przekazywania w 2017 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia, a także o zamiarze przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku, zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zarząd Emitenta na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości następujące daty publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

1. Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 15 marca 2017 r.
2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 30 maja 2017 r.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 29 sierpnia 2017 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 29 listopada 2017 r.

Zarząd informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2017 roku.

Powrót do listyDo góry

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. accept